Home Editor's Picks กฎใหม่สำหรับนักปั่นและผู้ใช้รถ Go Together

กฎใหม่สำหรับนักปั่นและผู้ใช้รถ Go Together

by ChaYen
กฎใหม่สำหรับนักปั่นและผู้ใช้รถ

กฎใหม่สำหรับนักปั่นและผู้ใช้รถ ซิดนีย์ทุกวันนี้มีผู้ใช้จักรยานในการเดินทางและออกกำลังกายกันมากขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากช่องทางสำหรับจักรยานที่มีมากขึ้น

โดยเฉพาะในเมือง กรมการขนส่งของรัฐนิวเซาท์เวลล์จึงออกกฎจราจรมาบังคับใช้สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายรวมถึงผู้ใช้จักรยานและผู้ใช้ทางเท้าด้วย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุให้น้อยลง แคมเปญใหม่นี้เรียกว่า Go Together ซึ่งเริ่มใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่1 มีนาคม 2016 ที่ผ่านมา

On the move

กฎใหม่นี้ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องทิ้งระยะห่างระหว่างตัวรถกับจักรยานอย่างน้อย 1 เมตร เวลาแซง ในกรณีที่ถนนจำกัดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และห่าง 1.50 เมตร ในกรณีที่ถนนจำกัดความเร็วมากกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าหากผู้ขับขี่รถยนต์มองแล้วว่าไม่สามารถขับแซงรถจักรยานในระยะห่างดังกล่าวได้ ควรลดความเร็วลงและรอจนกว่าจะมีระยะห่างพอในการแซง หากผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามกฎนี้จะถูกปรับเงิน 319 เหรียญ และถูกหัก 2 คะแนน (Demerit Points)

กฎใหม่สำหรับนักปั่นและผู้ใช้รถ

สำหรับผู้ใช้จักรยานก็ควรขี่ชิดซ้ายของถนนเพื่อความปลอดภัยและช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถแซงได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ส่วนข้อบังคับอื่นๆ ของผู้ใช้จักรยาน ที่ควรรู้ก็คือ ผู้ขี่ต้องเคารพกฎจราจรเหมือนรถยนต์ทั่วไป ผู้ขี่ที่มีอายุมากกว่า 12 ปี ห้ามขี่บนทางเท้า ยกเว้นขี่มากับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี นอกจากนี้ผู้ใช้จักรยานห้ามขี่บนเส้นแสดงสัญลักษณ์เกาะกลางถนน และต้องแสดงสัญญาณมือ เมื่อต้องการเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาทุกครั้ง

กฎใหม่สำหรับนักปั่นและผู้ใช้รถ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2016 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่จักรยานทุกคนที่มีอายุเกิน 18 ปีต้องพกบัตรประจำตัวเวลาขี่จักรยานด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนและที่อยู่ ของผู้ขี่ได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และตำรวจสามารถขอดูบัตรประจำตัวของผู้ขี่ได้ถ้าทำผิดกฎจราจร ในช่วง 1 ปีแรกจะเป็นการเตือน เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับกฏจราจรใหม่ที่นำมาใช้นี้และหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2017 แล้ว ผู้ขี่จักรยานที่ไม่พกบัตรประจำตัวเวลาขี่จะถูกปรับเงิน 106 เหรียญ

”ตอนนี้คนขี่จักรยานก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนขับรถยนต์ที่ต้องระมัดระวังในการใช้ถนนกันมากขึ้น เพราะบทลงโทษที่เพิ่มเข้ามานี้หนักหนาไม่ใช่น้อย แต่เหตุผลหลักๆ ก็คือความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนั่นเอง”

ChaYen
On the move3

เช่นเดียวกับคนขับรถยนต์สิ่งหลักที่ผู้ขี่จักรยานทุกคนต้องนึกถึงก็คือความปลอดภัยนั่นเอง บทลงโทษใหม่ (ปรับเงินมากขึ้น) ที่ออกมานี้ก็เพื่อจัดการกับ ผู้ที่ขี่จักรยานโดยไม่ถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งทำผิดกฎจราจรซึ่งมีอัตราการปรับดังนี้
• ไม่สวมหมวกกันน็อค ปรับเงิน 71-319 เหรียญ
• ขี่ฝ่าไฟแดง ปรับเงิน 70-425 เหรียญ
• ขี่โดยไม่ถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ปรับเงิน 70-425 เหรียญ
• ขี่โดยเกาะรถยนต์คันอื่นที่วิ่งอยู่ ปรับเงิน 71-319 เหรียญ
• ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับเงิน 70-425 เหรียญ

กฎใหม่สำหรับนักปั่นและผู้ใช้รถ

ความผิดอื่นๆ ปรับเงิน 70-106 เหรียญ รวมทั้งกรณีไม่มีไฟขณะขี่ในตอน กลางคืน และการขี่จักรยานก็ควรทิ้งระยะห่างจากคนเดิน อย่างน้อย 1 เมตรเช่นเดียวกัน

กฎใหม่สำหรับนักปั่นและผู้ใช้รถ ตอนนี้คนขี่จักรยานก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนขับรถยนต์ที่ต้องระมัดระวังในการใช้ถนนกันมากขึ้น เพราะบทลงโทษที่เพิ่มเข้ามานี้หนักหนาไม่ใช่น้อย แต่เหตุผลหลักๆ ก็คือความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนั่นเอง
ที่มา: http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/campaigns/go-together/index.html

Related Articles