Home ข่าวทั่วไป การดูแลผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครแล้ว สําหรับท่านที่สนใจ

การดูแลผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครแล้ว สําหรับท่านที่สนใจ

by ChaYen
การดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ สําหรับนักเรียนคนไทย เริ่มเรียน 12 เมษายน และ 2 พฤษภาคม 2565 เรียนฟรี ภายใต้กองทุน JobTrainer
ในระยะเวลาที่จํากัด ใบรับรองหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ (Ageing, Home and Community)

สถาบันชาเตอร์ ออสเตรเลีย (RTO ID 41038) ร่วมกับสวัสดิภาพสมาคม อีกครั้ง เปิดสอน หลักสูตรเฉพาะ การดูแลผู้สูงอายุ สําหรับ นักเรียนไทยที่สนใจในสาขาอาชีพการดูแลผู้สูง อายุ ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่มีความต้องการสูง มาก

การดูแลผู้สูงอายุ

สถาบันชาเตอร์ ออสเตรเลีย เป็นองค์กรฝึกอบรมที่ได้รับ อนุญาตและจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ได้ร่วมมือกับ สวัสดิภาพ สมาคมอีกครั้ง จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีwสําหรับชุมชนชาว ไทยในซิดนีย์ที่ต้องการทํางานในสาขาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ Certificate III in Individual Support (Ageing, Home & Community) ประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองระดับประเทศ และคอร์สนี้จะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานในการทํางานดูแลผู้สูงอายุ ในศูนย์ดูแล และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล

การดูแลผู้สูงอายุ

คุณจะเริ่มต้นด้วยการเรียนหลักสูตรทักษะพื้นฐาน (Foนndational Skills) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณ ในการเรียนหลักสูตร Certificate III คุณจะได้เรียนรู้คําศัพท์ และพัฒนาความรู้ในอุตสาหกรรม

ฝึกอ่านข้อความที่ใช้ในที่ทํางาน การเขียน และทักษะการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล จากนั้นคุณจะเข้าสู่หลักสูตร Certificate III ทันทีเมื่อจบหลักสูตร Certificate III สถาบันชาเตอร์ ออสเตรเลียจะช่วยให้คุณมีงานทํา และคุณยังสามารถลง ทะเบียนเรียนต่อในหลักสูตร Certificate IV ได้ ตามด้วย Diploma of Community Services

Traning

สําหรับนักเรียนไทย สถาบันชาเตอร์ ออสเตรเลียมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง และให้การสนับสนุนที่ดี และสวัสดิภาพสมาคมจะให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการลง ทะเบียน และให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ หากคุณต้องการใน ระหว่างเรียน คลาสนี้จัดขึ้นสําหรับคนไทยโดยเฉพาะ!

ผู้สอนของสถาบันชาเตอร์ ใจดี มีความกระตือรือร้น และมีประสบการณ์มากมายและยาวนานทางด้านอุตสาหกรรมนี้ คุณจะสร้างมิตรภาพระยะยาวและสร้างเครือข่ายมืออาชีพที่ สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต อย่ารอช้าที่จะสมัคร เพราะชั้นเรียนจะเต็มเร็วมาก!

Training

หลักสูตรนี้มีข้อกําหนดภายใต้กองทุน JobTrainer และฟรี สําหรับนักศึกษาสัญชาติออสเตรเลีย ในระยะเวลาที่จํากัด โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ก่อนเดินทางมาถึงนิวเซาธ์เวลส์ ผู้เดินทางมาจะต้องได้รับวัคซีนครบตามจำนวนที่กำหนดสำหรับวัคซีนโควิด-19 ครบชุด (และเด็กที่ไม่ได้รับ

• ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และ
• เป็นพลเมืองออสเตรเลีย เป็นผู้พํานักถาวรในออสเตรเลีย เป็นพลเมืองนิวซีแลนด์ หรือวีซ่าซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และ
• ไม่ได้เรียนแล้ว และ
• พํานักอาศัย และทํางานในรัฐนิวเซาท์เวลล์

Charter logo

คลิกลิ้งค์ด้านล่างสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

และลงทะเบียนเรียน: http://www.charter.edu.au/courses/twahttp://www.charter.edu.au/courses/twa/
กรุณาติดต่อคุณแอล (เจ้าหน้าที่ธุรการ สวัสดิภาพสมาคม) ที่เบอร์ (02)92643166 หรือ คุณเฮา (เจ้าหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนของสถาบันชาเตอร์ ออสเตรเลีย) ที่เบอร์ 0493 133 559 หรือ (02) 9955 5881 (สํานักงาน) เพื่อขอความช่วย เหลือในการลงทะเบียนของคุณ

หากคุณไม่ใช่ผู้ที่ถือสัญชาติออสเตรเลีย กรุณาติดต่อสถาบันชาเตอร์ ออสเตรเลียเพื่อ สอบถามถึงค่าธรรมเนียม

Related Articles