Home Editor's Picks การส่งเสริมธุรกิจสปาและนวดไทย ในออสเตรเลีย

การส่งเสริมธุรกิจสปาและนวดไทย ในออสเตรเลีย

by ChaYen
การส่งเสริมธุรกิจสปาและนวดไทย

นอกเหนือจากความสนุกสนานที่ได้รับจากงาน Thailand Grand Festival แล้ว ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางกระทรวงสาธารณสุขที่มาออกบูธ การส่งเสริมธุรกิจสปาและนวดไทย โดยทางกระทรวงฯ ได้ส่งตัวแทนมา 2 ท่านก็คือ ท่านแรก ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

บทบาทหน้าที่ของท่านก็คือดูแลธุรกิจร้านนวดและสปาในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมนวดไทย และสปาในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาตินอกจากนี้ยังดูแลโรงพยาบาลและคลีนิคทุกที่ทั่วประเทศไทยอีกด้วย และท่านที่สอง นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตรผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน Medical Hub และ Medical Tourism ซึ่งได้เข้าร่วมออกบู๊ทในงาน Thailand Grand Festival นี้ด้วย

 ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐ

เป้าหมายของการมาออกงานในครั้งนี้

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมภาพลักษณ์ของการนวดไทย ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเมื่อภาพลักษณ์ของเราดีชาวต่างชาติก็จะไปใช้บริการต้นแบบที่เมืองไทย ซึ่งแนวโน้มจากที่ผ่านมาพบว่า ชาวต่างชาติในช่วงหลังเริ่มที่จะหันมาท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพ คือหนึ่งในโปรแกรมหลักของการท่องเที่ยวของเค้าคือการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย

ซึ่งในครั้งนี้เรามาในเรื่องนวดแผนไทยและสปาเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้าใจภูมิปัญญาของคนไทย เพราะการนวดนั้นถือเป็นมรดกของชาติซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพื่อให้เขารู้จักว่าการนวดที่แท้จริงคืออะไร คุณค่าการนวดไทยเป็นอย่างไร หลักการนวดภายใต้หลักของเส้นประสาทนั้นมีศาสตร์และมีศิลป์อย่างไร จนเกิดความรู้สึกพึงพอใจและรู้สึกว่า อยากจะไปนวดกับต้นฉบับที่เมืองไทย

จากข้อมูลเราพบว่ามีนวดไทยประมาณกว่า 20 ล้านครั้งในประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่านี่คือเป้าหมายหลักของรัฐบาลที่ต้องการกระจายรายได้สู่รากหญ้า ซึ่งพนักงานนวดหรือหมอนวดตามบ้านนั้นส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้

การส่งเสริมหรือสนับสนุนร้านนวดแผนไทย

คือสิ่งแรกเลยนะครับ คือทางเราจะมาคุยกับทางผู้ประกอบการ ว่าตอนนี้ทางประเทศไทยเรามีมาตรฐานการนวดไทยในต่างประเทศแล้ว เพราะฉะนั้นร้านนวดไทยที่ดีจะต้องมีคุณภาพ ตั้งแต่มาตรฐานของทางด้านบุคลากรที่ดีมีหนังสือรับรองมีมาตรฐานการบริการที่ดีเครื่องมือ อุปกรณ์รวมถึงมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย ถ้าร้านนวดที่มีมาตรฐานเหล่านี้ที่ดีก็จะได้รับการการันตีจากกระทรวงสาธารณสุขว่า เป็นร้านนวดที่มีคุณภาพ โดยจะมีโลโก้ ตราสัญลักษณ์เป็นการรับรอง

การส่งเสริมธุรกิจสปาและนวดไทย

ทางเรากำลังโปรโมตโลโก้สัญลักษณ์นี้ให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศทั่วโลก โดยตอนนี้ทางเรากำลังไปรับรองร้านนวดไทยที่เยอรมันว่าร้านไหนมีคุณภาพ ในส่วนของออสเตรเลียตอนนี้ทางเรากำลังเริ่ม ซึ่งทางเรากำลังร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยว เพื่อโปรโมตตราสัญลักษณ์นี้

สำหรับร้านที่มีการนวดแบบแอบแฝง

แน่นอนครับ ร้านที่แอบแฝงจะเป็นร้านที่ไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานของเรา ทางเรากำลังพยายามที่จะผลักดันร้านนวดที่แอบแฝงให้กลายมาเป็นร้านนวดที่ปกติแล้วจากร้านปกติกลายมาเป็นร้านที่มีคุณภาพ อย่างเช่น ที่เยอรมันพบว่าในสมัยก่อนมีร้านนวดที่แอบแฝงเยอะมากเกือบ 100% เราจึงเข้าไปพัฒนาภายใต้โลโก้ใน 4 ปีที่ผ่านมาพบว่าตอนนี้กลายมาเป็น 50:50 แล้ว คืออัตราร้านนวดแอบแฝงลดลง

โดยตอนนี้ทั้งร้านปกติและร้านนวดแอบแฝงมีจำนวนเท่ากัน วิธีการเปลี่ยนร้านแอบแฝงให้กลับกลายมาเป็นร้านที่มีคุณภาพ เริ่มจาก เราจะไปคุยกับผู้ประกอบการของคนไทยว่า การนวดเป็นมรดกของชาติจากนั้นเราก็เริ่มที่จะอธิบายถึงมาตรฐานของร้านนวดไทยว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นเราก็จะไปประเมินร้านนวด โดยเราจะขอให้เขาสมัคร แล้วเราจะไปประเมินร้านเขา ถ้าร้านมีคุณภาพ ทางเราจะมอบโลโก้ให้

“ร้านที่แอบแฝงจะเป็นร้านที่ไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานของเรา ทางเรากำลังพยายามที่จะผลักดันร้านนวดที่แอบแฝงให้กลายมาเป็นร้านนวดที่ปกติแล้วจากร้านปกติกลายมาเป็นร้านที่มีคุณภาพ ”

ChaYen

การรักษาคุณภาพและมาตรฐานของร้านที่ได้รับใบประกาศ

เราจะมีสมาคมนวดไทย สถานฑูต หรือว่าสถานกงสุลคอยควบคุมดูแลอีกทีหนึ่ง ถ้าร้านไหนไม่มีคุณภาพ เราก็จะตักเตือนแล้วก็ยึดใบประกาศคืน เพราะเมื่อเราทำได้รักษาคุณภาพไว้ได้เมื่อชาวต่างชาติมาใช้บริการเขาก็จะเกิดความมั่นใจและกลับมาใช้บริการร้านที่ได้รับการรับรองอีก เพราะในส่วนของการออกใบรับรองทางเราออกให้ยากมาก เพราะว่าการออกใบรับรองนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทางร้านนวดต้องมีคือ คุณภาพและมาตรฐาน

โดยการนวดจะต้องนวดโดยหมอนวดที่เป็นคนไทย และต้องผ่านหลักสูตรที่ทางกระทรวงฯ รับรองมาตรฐานร้านก็เช่นกัน คือต้องใช้วัสดุไทย มีดนตรีไทย เน้นความเป็นไทย ของที่ใช้ก็นำมาจากเมืองไทย การตกแต่งร้านต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าทางร้านนวดสามารถทำได้ครบตามนี้ทั้งหมด ก็จะได้รับใบประกาศไปติดที่ร้าน

การส่งเสริมธุรกิจสปาและนวดไทย

การออกใบประกาศรับรองมาตรฐานภายในออสเตรเลีย

สำหรับออสเตรเลีย ตอนนี้เราเริ่มจากการมาพูดคุยกับทางสมาคมนวดไทยในออสเตรเลีย โดยทางเราได้พูดคุยและมีการวางแผนร่วมกันกับทางสมาคมฯแล้วก็มีการพูดคุยกับทางสถานกงสุลใหญ่เรียบร้อยแล้ว จากนี้เรากำลังมีการวางแผนที่จะจัดอบรมผู้ประกอบการและพนักงานนวด โดยเราจะนำหมอนวดชั้นบรมครูมาสอนนวดให้ที่นี่ เพื่อให้พนักงาน รวมทั้งผู้ประกอบการได้ทราบว่าการนวดที่แท้จริงเป็นอย่างไร ฉะนั้นเมื่อทางเราสอนนวดให้แล้ว ทางร้านนวดก็จะเอาวิธีการนวดเหล่านี้ไปใช้และเมื่อเขาเพร้อม เขาก็จะมาขอให้ทางเราทำการประเมินและออกใบรับรองให้เหมือนอย่างที่ทางเยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์ทำมาแล้ว

ในขณะนี้ทางกระทรวงได้จัดทำหนังสือเกี่ยวกับร้านนวดและสปาขึ้นมาโดยเป็นแบบสองภาษา เพื่อให้คนไทยและต่างชาติสามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ซึ่งในหนังสือจะระบุอย่างชัดเจน อาทิเช่น มาตรฐานด้านบุคลากร หรือสถานที่ ซึ่งทางเราได้จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือแม้กระทั่งมาตรฐานด้านความปลอดภัย ที่เราทำเป็นตัวชี้วัดออกมา การกำกับการติดตาม โดยใบอนุญาตจะมีอายุ 3 ปีนอกจากนี้ในหนังสือยังระบุเรื่องมาตรฐานของสปาเช่นเดียวกัน โดยเมื่อทางร้านนวดผ่านมาตรฐานทุกอย่างแล้ว ในท้ายที่สุดทางกระทรวงสาธารณสุขจะออกใบ
ประกาศให้คือโลโก้นี้ที่ประกาศอย่างชัดเจนว่า Kingdom of Thailand

ฉะนั้นเราจึงต้องมั่นใจว่าร้านนี้เป็นร้านที่ดีจริงๆ เมื่อผู้ใช้บริการเข้าไปนวด จะต้องรู้สึกถึงความเป็นไทยได้เลย ดนตรีไทย ผู้นวด การบริการแบบไทย สมุนไพรไทยเมื่อเข้าไปรับการบริการ จะต้องรู้สึกถึง รูป รส กลิ่น เสียง ที่มีความเป็นไทย ฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องของการนวดเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยด้วย

หนังสือเกี่ยวกับมาตรฐานของการนวดไทยและสปานี่มีแจกที่ไหนบ้าง

ที่ออสเตรเลียก็มีแจกตามสถานที่ราชการ หรือจะดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ก็ได้ซึ่งตรงนี้คือความภาคภูมิใจของกระทรวงสาธารณสุข เพราะเราเป็นกระทรวงเดียวในโลกที่มีการรับรองมาตรฐานการนวดไทยในต่างประเทศ เพราะที่อื่นไม่มีในตอนนี้เราต้องยอมรับสินค้าของเราไม่ค่อยดีเราจึงต้องขายบริการแทน เช่น บริการทางการแพทย์หรือ การนวดไทยและสปา นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะขาย

และในอนาคตอันใกล้นี้ เรากำลังจะพยายามที่จะพัฒนาประเทศเราเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ตอนนี้เรากำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตฐานสู่สากลในอนาคตอันใกล้นี

การส่งเสริมธุรกิจสปาและนวดไทย

มาร่วมงาน Thailand Grand Festival

ในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็มาร่วมกับทางกงสุลใหญ่เพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนงาน Medical Hub, Medical Tourism, งานสปา และงานนวดไทย ในงาน Thailand Grand Festival ซึ่ง Highlight ของงานที่นำมานำเสนอในวันนี้ก็คือการที่ทางเราได้มีการพูดคุยกับทางกงสุลใหญ่ว่า เรากำลังมองหาหนทางให้ชาวออสเตรเลียไปศัลยกรรมในประเทศไทย รวมถึงการทำเด็กหลอดแก้ว และการแปลงเพศ ซึ่งเป็นการบริการที่ผู้เชี่ยวชาญในเมืองไทยมีความเชี่ยวชาญมาก

การศัลยกรรมของเมืองไทย

ถ้าเปรียบเทียบแล้ว ศัลยกรรมของไทยและเกาหลีใต้ มีการให้บริการด้านความเสริมสวยใกล้เคียงกัน ถ้าเทียบทางด้านราคา ของเราจะราคาถูกกว่าและการบริการของเราจะมีอัธยาศัยที่ดีกว่าด้วยวัฒนธรรมของเราแล้ว และถ้าเปรียบเทียบแล้ว คิดว่าชาวออสเตรเลียน่าจะอยากไปที่เมืองไทยมากกว่า เพราะว่านอกเหนือจากการทำศัลยกรรมแล้ว ยังได้ไปท่องเที่ยว ชมวัฒนธรรมแล้วยังได้ไปชิมอาหารไทยด้วย

การบริการทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมนอกเหนือจากการศัลยกรรม

การทำฟันก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการทำฟันปกติการจัดฟัน หรือการผ่าตัด มีสถาบันที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศและก็มีประสบกาณ์ที่จะให้บริการชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นนอกจากชาวออสเตรเลียแล้ว จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ก็มาใช้บริการที่ไทยค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งคือราคานั้นสมเหตุสมผล ยิ่งถ้าเอามาเปรียบเทียบกับการบริการแล้วถือว่าเหมาะสมมาก

ในส่วนของเทคโนโลยีนั้น ไม่ต้องเป็นห่วงเลย เพราะในแต่ละโรงพยาบาลและสถาบันนั้นใช้เครื่องมือที่ล้ำหน้าเทียบเท่าทางยุโรปและอเมริกา เพราะว่าแพทย์ของเราส่วนใหญ่จบมาจากยุโรปและอเมริกา ฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะปรับในด้านเทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา แต่เรามีข้อดีกว่าคือ เรามีผู้เข้ารับการบริการเป็นจำนวนมาก

เพราะฉะนั้นความชำนาญของทั้งแพทย์และทันตแพทย์นั้นค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นการให้บริการลูกค้า นอกเหนือจากเรื่องการบริการที่ประทับใจแล้ว คุณภาพของการบริการนั้นเราก็ได้รับการชมเชยเป็นอย่างมาก

ความคาดหวังของการมาจัดงานในครั้งนี้

งาน Thailand Grand Festival มีชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชนจำนวนมากคิดว่านอกจากเขามาตัดสินใจมารับบริการแล้ว การพูดกันปากต่อปาก โดยเฉพาะใน Social Media ก็คงจะสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้ทั่วทั้งออสเตรเลียเพราะฉะนั้นทางเราจึงคาดหวังว่าชาวออสเตรเลียคงจะเดินทางไปเมืองไทยเพื่อเข้ารับบริการกันมากยิ่งขึ้นในอนาคต

นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร

ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ทราบว่าจะติดต่อทางไหนได้บ้าง

ถ้าในออสเตรเลีย สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ทางสถานกงสุลใหญ่ หรือถ้าจะติดต่อโดยตรงก็สามารถติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเราก็จะสามารถที่จะให้ข้อมูล หรือทางเว็บไซต์www.job.hss.moph.go.th

มีอะไรจะฝากถึงคนไทยในซิดนีย์บ้าง

ประเทศไทยมีสินค้าและบริการที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิเช่น อาหารไทย นวดไทย มวยไทย และเรื่อง การส่งเสริมธุรกิจสปาและนวดไทย ถ้าพวกเราร่วมมือกันสนับสนุนใช้ของไทย อย่างเช่น ร้านอาหารบางร้านนั้น ไปใช้ข้าวของเวียดนามเนื่องจากต้นทุนที่ถูกกว่า ทั้งๆ ที่ข้าวไทยเรานั้น ยังคงขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงมากกว่าทางเรามองว่าเราควรสนับสนุนในการใช้ผลิตภัณฑ์ของประเทศเรามากกว่าที่จะไปสนใจแต่ทางด้านต้นทุน เราควรที่จะช่วยกันพูดกันปากต่อปาก ให้ชาวต่างชาติรู้ว่าเรามีของดีอะไร ซึ่งทางเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ

Related Articles