Home บทความอยู่ออส การเลือกตั้งในออสเตรเลีย ลงคะแนนเสียงอย่างไร

การเลือกตั้งในออสเตรเลีย ลงคะแนนเสียงอย่างไร

by ChaYen
การเลือกตั้งในออสเตรเลีย

การเลือกตั้งในออสเตรเลีย ลงคะแนนเสียงอย่างไร คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศออสเตรเลีย (AEC) ได้จัดทำคู่มือเพื่อช่วยคุณวางแผน. สำหรับการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐครั้งนี้ .

เป็นอีกครั้งหนึ่งในทุกๆสามปีที่รัฐบาลออสเตรเลียจะจัดการเลือกตั้งขึ้น โดยมีเขตเลือกตั้งสหพันธรัฐจำนวน 151 เขตพลเมืองถาวรในออสเตรเลียที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งซึ่งครั้งนี้ (เสาร์ที่21พฤษภาคม2022 )

เป็นการเลือกตั้งใหญ่ที่ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะมีพร้อมกันทั้งประเทศทุกรัฐ ไม่ว่าจะเป็น NSW (นิวเซาท์เวล) VIC (วิคตอเรีย) QLD (ควีนส์แลนด์) WA (เวสเทิร์นออสเตรเลีย) SA (เซาท์ออสเตรเลีย) ACT (แคนเบอร์รา) TAS (ทัสมาเนีย) NT (นอร์ทเทิร์นออสเตรเลีย)

Australia map

ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนที่ต้องออกมาทำหน้าที่ และถ้าใครจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องก็เห็นจะเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าเรามาอยู่ในประเทศนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้คือ กฎหมายของเขาซึ่งจะมีค่าปรับถ้าเรามีเหตุผลไม่เพียงพอในการไม่ไปใช้สิทธิ์ (non-voter notice) จะต้องจ่ายค่าปรับ $20 และหากเราไม่มีการตอบกลับสำหรับจดหมายแจ้งเตือนในการไม่ไปลงคะแนนเสียง ก็อาจต้องขึ้นในศาล ซึ่งจะต้องจ่ายค่าปรับ $170 และต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาลขึ้นมากมาย

AEC
ภาพจาก AEC

AEC (คณะกรรมการการเลือกตั้งของออสเตรเลีย ) ได้จัดให้มีศูนย์เลือกตั้งนับพันแห่งในโรงเรียน ศูนย์ชุมชน โบสถ์ และสถานบริการต่าง ๆ ในวันเลือกตั้ง นอกจากนี้ AEC ยังอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ โดยส่งทีมดูแลการเลือกตั้งแบบสัญจร เข้าไปหาผู้คนที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลต่าง ๆ รวมถึงในชุมชนห่างไกล โรงพยาบาล และทัณฑสถาน เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสในการเลือกตั้ง

Post Election
ภาพจาก AEC

รวมถึงการใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์ (postal vote ) หรือทางเว็บไซต์หรือที่สำนักงานของ AEC ได้โดยตรงและเรายังสามารถขอล่ามไว้ล่วงหน้าในกรณีที่เราต้องการและร้องขอบริการล่ามทางโทรศัพท์ (telephone interpreter service) ได้อีกด้วย และปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดทาง AEC ถือว่าเปิดกว้างอย่างแท้จริงสำหรับการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะไปยังหน่วยเลือกตั้ง หรืออาศัยหรือทำงานในที่ห่างไกลและจำเป็นต้องใช้บริการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ และพิเศษสุดสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัวเนื่องจากโควิด-19 สามารถเข้าถึงระบบลงคะแนนเสียงทางโทรศัพท์ของ AEC ได้อีกด้วย นับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบให้กับผู้ต้องการใช้สิทธิ์อย่างแท้จริง

การเลือกตั้งในออสเตรเลีย
ภาพจาก AEC

และถ้าหากเราอยู่ในรัฐอื่นในวันที่มีการเลือกตั้ง เราก็สามารถลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ หรือไปที่ศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระหว่างรัฐ (interstate voting centre) รวมถึงคนที่อยู่ที่ต่างประเทศ ถ้าประสงค์จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทาง AEC ก็มีแบบฟอร์มการแจ้งขอเลือกตั้งในต่างประเทศ (Overseas notification forms) ให้เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ AEC เช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ สำหรับสถานการณ์เฉพาะของเรา นอกจากนี้ สถานทูตออสเตรเลียบางแห่งในต่างประเทศยังจัดศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้บริการไว้อีกด้วย

การเลือกตั้งในออสเตรเลีย
ภาพจาก AEC

การลงคะแนนอาจค่อนข้างง่าย เพราะมี 2 วิธีที่คุณสามารถทำได้ คือที่ช่องเหนือเส้น และที่ช่องใต้เส้น ช่องเหนือเส้นนั้นมี 1 ช่องสำหรับแต่ละพรรค คือ ให้เลือกพรรคที่คุณชื่นชอบ 6 พรรค และลงคะแนนเรียงตามลำดับความชอบจาก 1 ถึง 6 แต่หากต้องการเจาะจงผู้สมัครที่จะลงคะแนนให้ เราสามารถลงคะแนนใต้เส้นได้ หากลงคะแนนใต้เส้น เราต้องใส่หมายเลขกำกับตามลำดับความชอบอย่างน้อย 12 ช่อง”

ChaYen

คราวนี้เราก็จะชี้แจงถึงวิธีการเลือกตั้ง ซึ่งยังมีบางคนไม่ค่อยเข้าใจว่าจะเลือกกันอย่างไร เคยมีคำสารภาพจากเพื่อนคนไทยคนหนึ่งว่า ทำบัตรเสียทุกครั้งเพราะไม่เข้าใจวิธีการเลือก ด้วยอาจจะเข้าไม่ถึงข่าวสารหรือไม่มีเวลาเพราะมัวแต่ทำมาหากิน จึงอยากจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆ คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนน 2 ใบ คือบัตรสีเขียว 1 ใบ และบัตรสีขาวยาวๆอีก 1 ใบ ซึ่งจะต้องลงคะแนนทั้งสองใบเลย

การเลือกตั้งในออสเตรเลีย
ภาพจาก AEC

บัตรใบสีเขียว

บัตรนี้มีไว้สำหรับลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครในเขตเลือกตั้งของเราให้เข้าร่วมในสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) ขณะนี้มี 151 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละเขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้งนี้เราจะไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่จะเลือกตัวแทนของพรรคและพรรคที่ได้ที่นั่งมากที่สุดในสภาล่างจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล และหัวหน้าของพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดจึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี การลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งสีเขียว คุณต้องเขียนหมายเลข ‘1’ ในช่องข้างชื่อผู้สมัครที่คุณชื่นชอบมากที่สุด และเรียงลำดับความชอบของคุณไปจนครบช่อง

การเลือกตั้งในออสเตรเลีย
ภาพจาก AEC

บัตรใบสีขาว

บัตรนี้มีไว้สำหรับลงคะแนนเสียงให้กับวุฒิสมาชิก 1 ที่นั่ง จากทั้งหมด 76 ที่นั่งในวุฒิสภา (สภาสูง) เราจะลงคะแนนเพื่อเลือกวุฒิสมาชิกจากรัฐหรือมณฑลของเราเอง
การลงคะแนนในใบขาวนี้มี 2 วิธีที่ คือเลือกลงคะแนนโดยการใส่หมายเลขที่ช่องเหนือเส้น ที่มี 1 ช่องและค่อนข้างง่ายในการลงคะแนนคือ ให้เลือกพรรคที่เราชื่นชอบ 6 พรรค และลงคะแนนเรียงตามลำดับความชอบจาก 1 ถึง 6 เป็นอย่างน้อยส่วนการลงคะแนนใต้เส้นเป็นการเจาะจงผู้สมัครที่เราจะลงคะแนนให้ ซึ่งเราต้องใส่หมายเลขกำกับตามลำดับความชอบอย่างน้อย 12 ช่อง

Anthony
Reuters: Jaimi Joy

และผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรค Labor ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง ยังผลให้นายแอนโทนี อัลบานิซี (Anthony Albanese) ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 ของออสเตรเลีย เขาได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผู้สมัครพรรคอิสระ มีคะแนนเสียงนำพรรคร่วมรัฐบาลทั่วประเทศ

การเลือกตั้งในออสเตรเลีย
ภาพจาก AEC

การเลือกตั้งในออสเตรเลีย ที่หน่วยเลือกตั้ง คุณอาจเห็น แผงขายแซนวิชไส้กรอกเพื่อเรี่ยไรเงินให้องค์กรในชุมชน ซึ่งมักเรียกกันว่า ‘ไส้กรอกประชาธิปไตย’ “คนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งในโซเชียลมีเดียใช้คำว่า “Democracy sausage” (ไส้กรอกประชาธิปไตย) เพื่อพูดถึงสถานที่ที่ผู้คนสามารถซื้อไส้กรอกเป็นอาหารเช้าได้เมื่อเราต้องไปเลือกตั้ง และคำดังกล่าวก็เริ่มถูกใช้แพร่หลาย

Related Articles