Home Editor's Picks ถ่ายภาพย้อนแสง จากกล้องที่ตั้งได้แค่ auto Part 2

ถ่ายภาพย้อนแสง จากกล้องที่ตั้งได้แค่ auto Part 2

by ChaYen
ถ่ายภาพย้อนแสง


ส่วนมากเวลาเรา ถ่ายภาพย้อนแสง จากกล้องที่ตั้งได้แค่ auto ภาพ ที่ได้จะออกมาไม่สวย หรือหน้าดํา หลายๆ ท่านเลยไม่ชอบที่จะถ่าย แนวนี้ฉบับนี้ผมขอเสนอแนวทาง ในการช่วยถ่ายภาพย้อนแสง

การถ่ายภาพย้อนแสงได้หลายวิธีด้วยกันคือ

ถ่ายภาพย้อนแสง

สําหรับ กล้อง compact ทั่วไปเราจะสามารถถ่ายได้แต่ โหมด auto เพราะฉะนั้น วิธีที่เราสามารถทําได้คือ ให้ตั้งค่าชดเชยแสง (EV) ของกลองให้ มากกว่าเดิมไปทาง + มากขึ้น โดยทั่วไปจะต้องเข้าเมนูกล้อง แล้วมองไป camera setting แล้วมองหาไอค่อน EV แล้วปรับไปทาง + ภาพที่ออกมาจะเป็นภาพที่มีแสงแฟลร์เล็กน้อยแต่ไม่ออกมาขนาดฟุ้ง

VR Photo 11

สําหรับกล้องกึ่งออโต้หรือกล้องโปร เวลาที่เราหันหลังให้แสง ให้เราวัดแสงที่ตัวแบบ แล้วปรับแสงให้สว่างเป็นปกติด้วยการปรับความไวแสง (Shutter Speed) ให้สัมพันธ์กับ ค่ารูรับแสง (f/stop) อย่างภาพทออกมาได้ จะเป็ นภาพแสงฟุ้งอย่างที่ ผมได้เอาให้ ดูนะครับ ภาพตัวอย่าง ผมใช้การตั้งค่ากล้องที่ f/stop -4 shutter speed – 1/60

ถ่ายภาพย้อนแสง

ทางเลือกที่สามคือ การตั้งค่าแฟลชในกล่องให้สว่างจนมีความสมดุลระหว่างฉากหน้าและฉากหลัง แต่ข้อเสียของวิธีนี้คือ ภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพที่มีแสงแข็งกวาปกติดูไม่เป็นธรรมชาติวิธีการตั้งค่าคือ ให้เราเริ่มวัดแสงจากบริเวณที่ต้องการเน้นความสว่าง แล้วตั้งค่า แสงแฟลชบวกเข้าไปให้ภาพออกมาดูพอดี

View

Related Articles