Home Editor's Picks นักเรียนต่างชาติ ไม่ถูกจำกัดชั่วโมงทำงาน สายอาชีพงาน

นักเรียนต่างชาติ ไม่ถูกจำกัดชั่วโมงทำงาน สายอาชีพงาน

by ChaYen
Student visa

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคมนี้ ทางรัฐบาลได้ ยกเลิกกฏหมายที่จำกัดสิทธิ์ในการทำงานของ นักเรียนต่างชาติ สายอาชีพงานในอุตสาหกรรมการบริการ (hospitality) และการท่องเที่ยว 20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขณะกำลังศึกษาอยู่

นักเรียนต่างชาติ

เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ตอนนี้รัฐบาลจะยกเลิกข้อจำกัดชั่วโมงการทำงานสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน ที่กำลังได้รับการว่าจ้างในสายอาชีพเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยลดปัญหา การขาดแคลนลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมนี้ และช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย

ซึ่งนาย เอล็กซ์ ฮอว์ค รัฐมนตรีด้านการย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลีย กล่าวว่า “รัฐบาลได้ตั้งใจฟังรัฐและมณฑลต่างๆ และภาคอุตสาหกรรม เราจึงกำลังจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่มี ความสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

จากสถานการณ์โควิด-19 ของออสเตรเลีย นักเรียนต่างชาติ รวมทั้งผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเลวร้ายที่สุด จากการปิดเมืองเพื่อลดการระบาดของเชื้อโควิด ในช่วงวิกฤตที่สุดของการระบาด ในปีที่แล้วคนกลุ่มนี้จำนวนมากประสบความยากลำบาก ในการหารายได้มาให้พอกับรายจ่าย และถูกบีบให้ต้องรับค่าจ้างเป็นเงินสดเพื่อให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพ “

Tram Sydney

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ จ้างงานผู้คนในออสเตรเลียกว่าครึ่งล้านคน และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถจุนเจือลูกจ้าง ที่มีอยู่แล้วของพวกเขา ซึ่งนายฮอว์ค อธิบายว่า “เป็นเหมือนการกระตุ้น การจ้างงานผ่านผลทวีคูณ ของตำแหน่งงาน (job multiplier effect)”

ขณะนี้ การบริการและการท่องเที่ยว จะถูกจัดให้อยู่ ในประเภทของอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร การดูแลสุขภาพ การดูแลผู้พิการทุพพลภาพ และการดูแลเด็ก ซึ่งมีการอนุญาตเช่นเดียวกัน

Helthcare

นอกจากนี้ ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่กำลังทำงานอยู่ หรือประสงค์จะทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จะสามารถสมัครขอ

วีซ่า 408 COVID-19 โดยสมัครได้ล่วงหน้าไม่เกิน 90 ก่อนวีซ่าที่ถืออยู่จะหมดอายุลง
วีซ่า 408 COVID-19 นี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถอยู่ในออสเตรเลียต่อไปได้สูงสุด 12 เดือน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการอื่นที่แยกต่างหาก ซึ่งนายฮอว์คเผยว่า จะเป็นการนำสัตวแพทย์ เข้าไปอยู่ในรายชื่ออาชีพสำคัญสำหรับการอพยพ ย้ายถิ่นของผู้มีทักษะ (Priority Skilled Occupation List) ซึ่งเป็นรายชื่ออาชีพที่กำลังขาดแคลน และจำเป็นสำหรับ การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย และปัญหาใหญ่ในช่วงนี้

ช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดไปทั่วโลก สังคมแวดวง ของร้านอาหารไทย และร้านนวดไทยที่ต้องอาศัยแรงงาน ของนักเรียนไทย ก็ประสพกับปัญหาไม่ต่างกัน จึงอยากจะแนะนำ วีซ่าสำหรับทำงานได้ 40 ชั่วโมงในสัปดาห์ เรียกว่า Training visa (subclass 407) วีซ่าตัวนี้ เป็นวีซ่า 1ปี และสามารถต่อได้อีก 1ปี รวมเป็นสองปี มีอยู่สองทางเลือกที่จะมาเสนอให้พิจารณากันคือ

นักเรียนต่างชาติ

ให้ทางร้าน applyให้ โดยพนักงานจะต้องไปเรียน ทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพที่ทำอยู่ เป็นคอร์ส diploma เช่น Diploma of Remedial Massage – Cert IV included (18 months)

สำหรับร้านนวด เมื่อจบแล้วก็จะสามารถ ขอ provider สำหรับ เครม Health fund ต่างๆได้ หรือถ้านักเรียนคนไหนที่เรียนจบแล้ว ก็สามารถ Apply ได้ โดยต้องมีร้านรองรับ เรียกง่ายๆว่ามีที่ฝึกงานนั่นเอง

Australian Centre

อีกทางเลือกหนึ่งคือมี โรงเรียนของ Australian Center เขาจะเป็นธุระในการ apply วีซ่า 407 ให้ โดยที่ร้านเป็นคนรับรองให้ฝึกงาน อธิบายง่ายๆคือ เขาทำเรื่องให้แล้วเราได้คนทำงาน นั่นเอง โดยที่พนักงานไม่จำเป็น ต้องไปเรียน พนักงานมีวีซ่า 407 แต่จะไม่มี Provider ของ Health Fund นั่นเอง

ซ่า 407 สามารถยื่นขอผู้ติดตามเพิ่มได้ด้วย เช่น สามี ภรรยา และลูก
ถ้าเป็นคนที่ จะทำเรื่องมาจากเมืองไทย ก็จะต้องมีผลสอบ IELTS 4.5 แต่ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนจบ คอร์ส Diploma มาอย่างน้อย 2 ปี ก็ไม่จำเป็นต้องยื่นผล IELTS

และถ้าจะให้วิเคราะห์ผลดีผลเสียของทางเลือกทั้งสองทางแล้ว แบบที่ 1 พนักงานสามารถมีวีซ่าอยู่ที่ออสเตรเลียได้นานกว่า คือ มีวีซ่า เรียน Remainedial 2 ปี วีซ่า 407 อีก 2ปี และหลังจากนั้นถ้าคิดจะขอ วีซ่า 485 ก็ได้อีก 4ปี แต่ต้องมีผล IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 และยังมีโอกาศสูงในการยื่นขอ PR ด้วย visa 186

ในขณะที่แบบที่ 2 ได้ง่ายก็จริง แต่โอกาสที่จะต่อวีซ่า 485 ไม่ได้เลย เพราะต้องจบสาขาที่จะ applyเท่านั้น (ถ้าเป็นนวดก็ต้องจบ Diploma of Remedial Massage – Cert IV )

แต่ถ้าจะกลับไปเป็นนักเรียนอีกหลังจากหมดวีซ่า 407 แล้ว ก็มีความเสี่ยงที่จะต่อวีซ่าไม่ผ่าน ด้วยองค์ประกอบของเหตุผลที่ทาง อิมมิเกรชั่นจะพิจารณา

Related Articles

Leave a Comment