Home Editor's Picks บริษัทไทยข้ามชาติ ไม่จำกัดความสามารถ ในออสเตรเลีย

บริษัทไทยข้ามชาติ ไม่จำกัดความสามารถ ในออสเตรเลีย

by ChaYen
Main Story 29 cover

บริษัทไทยข้ามชาติ ความสามารถของคนไทย ที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย มาดำเนินธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูง

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจปูนซีเมนต์ และธุรกิจโทรคมนาคม มาร่วมภาคภูมิใจกับ บริษัทไทยข้ามชาติ ของคนไทยที่สามารถใช้ศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทชั้นนำของโลกได้อย่างไม่อายใคร

Logo Centennial Coal

Centennial Coal (Banpu Public Company Limited)

Level 18, BT Tower, 1 Market Street Sydney NSW 2000
www.centennialcoal.com.au

ริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2526 เพื่อดำเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศไทย หลังจากนั้นได้ขยายเป็นผู้รับเหมาเปิดหน้าดินให้กับเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อมาขยายธุรกิจเข้าสู่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย และธุรกิจบริหารจัดการท่าเรือและแร่อุตสาหกรรมอื่นๆ

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 บริษัท บ้านปู ตัดสินใจดำเนินกลยุทธ์ที่เน้นการเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากทักษะความชี่ยวชาญหลักของทางบริษัท และความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้านพลังงานถ่านหิน โดยเข้าซื้อกิจการถ่านหินขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย และใน 2 ปีถัดมาได้เข้าร่วมทุนพัฒนาแหล่งถ่านหินในประเทศจีน ในช่วงปีพ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน บริษัท บ้านปูได้ขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินสู่ประเทศออสเตรเลีย และตามมาด้วยประเทศมองโกเลีย

Centenial 1


สำหรับที่ประเทศออสเตรเลีย บริษัท บ้านปูเคยเข้ามาถือหุ้นส่วนบางส่วนในบริษัทเหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ซึ่งต่อมาจำเป็นต้องขายออกเพื่อรักษาเสถียรภาพของบริษัทแม่ไว้ ล่าสุดในปี พ.ศ. 2553 ได้เจรจาซื้อหุ้นของ Centennial Coal เป็นบริษัทเหมืองถ่านหินชั้นนำของออสเตรเลียที่มีขนาดปานกลาง มีเหมืองอยู่ในทางทิศตะวันตกและทิศเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลล์

คุณอภิมุข ใต้ฟ้ายงวิจิตร เป็นพนักงานคนไทยคนเดียวที่ประจำอยู่ในประเทศออสเตรเลียโดยช่วยประสานงานระหว่างบริษัทที่นี่และสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ การเลือก Centennial Coal เป็นเป้าหมายเข้าซื้อกิจการ เกิดจากการคัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบโดยมีขนาดของธุรกิจที่เหมาะสม มีการปฏิบัติงานและระบบงานที่มาตรฐานและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตและสอดคล้องกับแนวขยายธุรกิจของบริษัท บ้านปู

Centennial Coal

ปัจจุบัน การเข้าร่วมกิจการถือได้ประสบความสำเร็จอย่างดี พนักงานเดิมที่มีอยู่จากระดับสูงลงไปได้อยู่ดูแลและพัฒนาธุรกิจของ Centennial Coal อย่างต่อเนื่อง และปรับแก้กับนโยบายของบริษัทบ้านปู ซึ่งช่วยผนึกความรู้ความสามารถสร้างความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในโอกาสต่อไป

ประเทศออสเตรเลียมีประสบการณ์ความชำนาญในการทำเหมืองแร่มาเป็นเวลานาน และมีมาตรฐานสูงรับต้นๆ ของโลกโดยเฉพาะการทำเหมือนใต้ดิน กฏระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการจัดการในเรื่องของสภาพแวดล้อมและมลภาวะอย่างมีวินัย รวมทั้งมีระบบขนส่งและสาธารณูปโภครองรับ เช่น รถไฟและท่าเรือ ที่มีศักยภาพสูง

Main story

ซึ่งบริษัท บ้านปู มีนโยบายให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ระหว่าง กลุ่มธุรกิจในเครือ เพื่อพัฒนาพื้นฐานการทำธุรกิจเหมืองถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพและมีความห่วงใยเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สำหรับในอนาคต ทางบริษัทคาดหวังที่จะพัฒนาสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีความสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจอย่างมั่นคงแข็งแรง สร้างภาพลักษณ์ที่ให้ความเชื่อมั่น เชื่อถือ และหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อขยายธุรกิจต่อไป

IP star logo

IPSTAR Australia Pty Ltd

5 George Place, Artarmon NSW 2064
www.ipstaraustralia.com

บริษัท IPSTAR เป็นบริษัทลูกของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ภาคธุรกิจและภาครัฐ ตามพื้นที่ห่างไกลหรือสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย ทั้งในประเทศไทยและอีก 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทางบริษัทฯ มีการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพด้วยราคาที่ต่ำกว่าบริการจากดาวเทียมแบบทั่วไป
โดยปกติแล้ว การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมมักจะประสบปัญหาเรื่องต้นทุนที่สูงกว่าระบบอื่นๆ แต่บริษัท IPSTAR ได้เปลี่ยนแนวคิดนั้น กล่าวคือการใช้แพลตฟอร์มระบบดาวเทียมบรอดแบนด์ IPSTAR ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ช่องสัญญาณทำให้การบริการรับส่งข้อมูล เสียง หรือภาพ ครอบคลุมทั้งประเทศ มีราคาต้นทุนการบริการที่ต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับกับดาวเทียมแบบทั่วไป

ip star


สำหรับที่ออสเตรเลียนั้น คุณสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป สาขาออสเตรเลีย กล่าวถึง IPSTAR Australia Pty Ltd ว่าบริษัทก่อตั้งในเดือนธันวาคม 2003 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจด้านโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งให้บริการ Internet อยู่ 2 ระบบคือ IPSTAR Broadband Satellite และ NBN Interim Satellite ซึ่งทั้งสองระบบใช้งานผ่านดาวเทียมไทยคม-4 หรือ IPSTAR-1 แก่ประชาชนชาวออสเตรเลียที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถรับบริการ Internet จากเทคโนโลยีชนิดอื่นได้ เมื่อในอดีต บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Australian Broadband Guarantee (ABG) และมีส่วนร่วมในการผลักดันบริการ Internet ความเร็วสูงผ่านดาวเทียมในราคาที่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลแหล่งชุมชนสามารถใช้บริการได้ ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 37 คน โดยมีพนักงานที่เป็นคนไทย 10 คน

Main story


ส่วนสาเหตุที่ทางบริษัทฯ เลือกที่มาทำธุรกิจที่นี่ก็เพราะออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญที่ IPSTAR เลือกเมื่อครั้งที่ดาวเทียมถูกออกแบบ เนื่อง จากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการในการใช้การ Internet ในอนาคต รวมถึงนโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการใช้งาน Internet อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งชาวออสเตรเลียเองก็มีกำลังซื้อที่สามารถทำรายได้ให้กับทางบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในเรื่องของการขอใบอนุญาตต่างๆ ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตของที่นี่ ก็ค่อนข้างจะมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา

บริษัทไทยข้ามชาติ

สำหรับในส่วนของการแข่งขัน ธุรกิจ IPSTAR เติบโตอย่างต่อเนื่องในออสเตรเลียเพราะผลสืบเนื่องมาจากการเข้าร่วมโครงการ ABG อย่างใรก็ตามรัฐบาลออสเตรเลียได้ตระหนักถึงการลงทุนในระยะยาวจึงได้จัดตั้งบริษัท NBN Co เพื่อวางโครงข่ายพื้นฐานให้บริการด้าน Internet ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งส่งผลให้ทางบริษัทฯ มีการดำเนินการปรับตัวทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปในตลาดค้าปลีก (Retail) มากขึ้น

เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัท IPSTAR เกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลและบริษัทของออสเตรเลียเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการของไทยที่นี่ค่อนข้างน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ เองก็มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนไทยในออสเตรเลีย เช่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าและทอดกฐิน ณ วัดไทยในออสเตรเลีย

“บริษัทไทยข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจปูนซีเมนต์ และธุรกิจโทรคมนาคม มาร่วมภาคภูมิใจกับบริษัทของคนไทยที่สามารถใช้ศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทชั้นนำของโลกได้อย่างไม่อายใคร ”

ChaYen
SCG Logo

SCG Trading Australia Pty Ltd

Level 4, No. 1 Shandos Street, St. Leonards NSW 2065
www.scttrading.com/default.aspx

SCG Trading Australia เป็นสำนักงานสาขาย่อย ภายใต้บริษัท SCG Group หรือที่รู้จักกันดีในนามของปูนซิเมนต์ไทย
สำหรับสำนักงานในซิดนีย์ได้ก่อตั้งมากว่า 20 ปีแล้ว โดยช่วงแรกนั้นเป็นรูปแบบของสำนักงานตัวแทน (Representative Office) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของผู้ประสานการกับทางกรุงเทพฯ เพื่อซื้อ-ขายสินค้าเท่านั้น ซึ่งเริ่มต้นจากการขายสินค้าต่างๆ ของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือให้กับออสเตรเลีย เช่น ปูนซีเมนต์ ยิปซั่มบอร์ด และวัสดุก่อสร้าง

SCG

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมซื้อขายในธุรกิจกลุ่มอาหารกระป๋องด้วย ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี จนกระทั่งเมื่อปี 2000 จึงได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นบริษัท SCG Trading Australia Pty Ltd เพื่อให้สามารถดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้เอง
ณ ปัจจุบัน คุณก้องเกียรติ ฉายศรี ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการในสาขาออสเตรเลีย ซึ่งมีทีมพนักงานคนไทยทำงานอยู่ด้วยอีก 3คน โดยหน้าที่หลัก ยังส่งนำเข้าสินค้าของไทยมาขายในออสเตรเลีย

โดยยังเน้นสินค้าประเภทปูนซีเมนต์ เหล็ก วัสดุก่อสร้าง ขยายไปถึงวัตถุดิบสินค้าไทย เช่น แป้งมันสำปะหลัง และยังมีการส่งออกสินค้าที่เป็นวัตถุดิบและรีไซเคิลจากที่นี่กลับไปให้ทางโรงงานที่ประเทศไทยด้วย
สาเหตุที่ทาง SCG Trading เลือกมาลงทุนที่นี่ ก็เพราะทางบริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจในประเทศนี้ที่มีการผสมผสานของความหลากหลายของเชื่อชาติและวัฒนธรรมที่มาอยู่ที่เดียวกัน ถึงแม้ว่าตลาดที่นี่จะไม่ใหญ่มาก

SCG2

แต่ชาวออสเตรเลียถือเป็นกลุ่มตลาดที่มีอำนาจการซื้อพอสมควร นอกจากนี้ทางบริษัทในเครือของ SCG Trading ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักธุรกิจที่นี่มาช้านาน จึงทำให้ประเทศออสเตรเลียถูกเลือกเป็นที่แรกๆ ที่จะมาลงทุน
ส่วนในเรื่องของความยาก-ง่ายในการทำธุรกิจที่นี่ ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ต้นทุนในการบริหารงานค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆ ประเทศที่ทางบริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ลูกค้าที่นี่ต้องการความมั่นใจในตัวสินค้าเป็นอย่างมาก ว่าต้องเป็นของที่ได้คุณภาพจริงๆ ซึ่งสินค้าที่ทางบริษัทนำมาขายนั้นก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับตลาดได้ค่อนข้างดี คนที่นี่ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในสินค้าของ SCG Trading มากกว่าสินค้าจากประเทศคู่แข่งอื่นๆ ในระดับใกล้เคียงกัน แต่ถ้าพิจารณากันจริงๆ แล้วอุปสรรคหลักๆ ก็น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึ่งมาตรฐานสินค้าของออสเตรเลียที่แพงและไม่ง่ายที่จะผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของตลาด

บริษัทไทยข้ามชาติ


สินค้าหลายๆ ตัวต้องมีการผลิตเป็นพิเศษในเรื่องของขนาดและคุณภาพ แต่ถ้าผ่านด่านตรงนี้ได้ สินค้าชนิดนั้นก็สามารถอยู่ในตลาดได้ค่อนข้างมั่นคง ซึ่งทาง SCG Group เองก็ให้ความสำคัญในเรื่องการเอาใจใส่ด้านคุณภาพสินค้าและการบริการ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของทางบริษัทอยู่แล้ว จึงทำให้ SCG Trading Australia ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการไทยในประเทศนี้ ทางบริษัทได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี และมีการติดต่อประสานงานกันตลอดเวลา จนบางครั้งรู้สึกเหมือนได้ดำเนินธุรกิจอยู่ที่เมืองไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นส่วนช่วยสร้างความมั่นใจและลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี และเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ วางไว้ในอนาคตก็คือการผลักดันสินค้าและธุรกิจ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยให้เป็นที่รู้จักในประเทศนี้ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

PTTEP logo

PTT Exploration and Production Public Company Limited

Level 1, 162 Colin Street, West Perth WA 6005
www.au.pttep.com

คุณธนสิทธิ์ วิชัยไพโรจน์วงศ์ ตัวแทนจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่มีสำนักงานอยู่ที่เมืองเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย พูดถึงบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทยหรือ ปตท.สผ. ว่าทางบริษัทมีพันธกิจหลักในการสรรหาปิโตรเลียมเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานทั้งภายในประเทศและประเทศที่ไปลงทุนรวมทั้งสามารถนำเป็นรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทย
ปตท.สผ.เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอันดับท็อปเท็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลัก ปัจจุบันทางบริษัทฯ ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมากกว่า 40 โครงการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ทั้งในระยะการสำรวจ พัฒนา และผลิต โดยมีพนักงานในกลุ่มทั้งหมดประมาณ 4,000 คน

Pttep 1

ปตท.สผ. นั้นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมายของประเทศไทยและประเทศที่ปตท.สผ.เข้าไปดำเนินการ เราใส่ใจและสนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ของชุมชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน นอกจากนี้ เรายังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ ด้านการศึกษา และการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ชุมชนปตท.สผ.มุ่งเน้นการปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นอย่างโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้ โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่แท้จริงแก่ผู้ถือหุ้นต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับตามกฎหมายที่ได้ตกลงร่วมกันในสัญญากับประเทศเจ้าของพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด

บริษัทไทยข้ามชาติ

การลงทุนในประเทศออสเตรเลียนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์
ของบริษัทฯ ในขยายการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสรรหาแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพซึ่งปตท.สผ.ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในออสเตรเลียในนามบริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชียเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยและเพื่อสนองความต้องการพลังงานของประเทศ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลียทั้งสิ้น 19 สัมปทานซึ่งมีศักยภาพที่เป็นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการ 16 สัมปทาน ซึ่งมี 2 โครงการหลักที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการมอนทารา เป็นโครงการผลิตน้ำมันดิบกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา และโครงการแคช/เมเปิล เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติ กำลังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจ บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชียมีพนักงานมากกว่า 200 คนโดยมีพนักงานคนไทยประมาณ 30 คน สำหรับสิ่งที่ประเทศออสเตรเลียได้รับได้แก่ เม็ดเงินการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การจ้างงาน และผลตอบแทนที่รัฐบาลได้รับจากการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในรูปภาษีต่างๆ

Pttep 2

แผนการในอนาคต ปตท สผ. ยังคงการลงทุนในออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมการสำรวจ พัฒนา โครงการที่มีอยู่เพื่อที่จะสามารถสร้างผลผลิตในอนาคต รวมทั้งยังคงแสวงหาโอกาสการลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพในประเทศออสเตรเลียต่อไป

Related Articles

Leave a Comment