Home บทความอยู่ออส วันคุ้มครองโลก Earth Day เรารักษ์โลก

วันคุ้มครองโลก Earth Day เรารักษ์โลก

by ChaYen
วันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก Earth Day โลกที่เราอาศัยกันอยู่ทุกวันนี้แท้จริงแล้วเป็นของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นมา แต่สิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่ามนุษย์ทำไมถึงได้ถืออภิสิทธิ์บอกว่าโลกใบนี้เป็นของตน

มนุษย์ทำลายธรรมชาติ มนุษย์ระรานทุกชีวิต ภัยพิบัติมากมายที่เกิดขึ้นเอาคืนสิ่งที่มนุษย์กระทำไว้อย่างสาสม ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์อย่างเราควรจะตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้ร่วมกันกับเรา และในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปีถือเป็นวันคุ้มครองโลก ทาง VR Thai จึงขอร่วมเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เพื่อโลกแสนสวยใบนี้จะได้อยู่กับเราตลอดไปวันคุ้มครองโลก

Earth Day

วันคุ้มครองโลก

มีจุดเริ่มต้นมาจาก เมื่อปีพ.ศ. 2505 เกย์ลอร์ด เนลสัน ได้ขอให้ประธานาธิบดีจอห์น เอฟเคนเนดี้ หยิบยกเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติซึ่งประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี้ก็เห็นด้วย ต่อมาในปีพ.ศ.2512 สมาชิกวุฒิสภา เกย์ลอร์ด เนลสัน ก็ได้ผลักดันให้มีการชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่องสิ่งแวดล้อมในระดับประชาชนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

ทำให้เกิดเป็นกระแสตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2513 ประชาชนอเมริกันที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมกว่า 20 ล้านคน ได้พร้อมใจกันมาชุมนุม เพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลก

วันคุ้มครองโลก

ผลจากการชุมนุมก่อให้เกิดการออกพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษในอากาศของสหรัฐอเมริกา และมีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น นำไปสู่การออกกฎหมายอากาศสะอาด น้ำสะอาดและกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าและ พรรณพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์จนในที่สุดก็มีการกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลกหรือ “Earth Day”

โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2513 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ชาวโลก มีสำนึกในการปกป้องคุ้มครอง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและความหายนะทั้งหลายที่อาจเกิดด้วยน้ำมือของมนุษย์จะด้วยเจตนา หรือโดยความประมาทพลั้งเผลอก็ตามที

วันคุ้มครองโลก

แคมเปญคุ้มครองโลก

หลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดวัน ผู้คนมากกว่า 1 พันล้านคนจากกว่า 190 ประเทศทั่วทุกมุมโลก ก็ได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติการในวันคุ้มครองโลก ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเล็กๆ เช่น การปลูกดูแลต้นไม้การทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษในชุมชน และโน้มน้าวใจให้นักการเมืองหันมาใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในแต่ละปีก็จะมีหัวข้อของการเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป ดังเช่นในปี 2557 ทั่วโลกได้ร่วมกันรณรงค์ในประเด็นสิ่งแวดล้อมแห่งยุคสมัยที่ท้าทายอย่างยิ่ง นั่นคือ “เมืองสีเขียว (Green Cities)” จากรายงานของ UN Habitat ในปี 2555 อัตราส่วนของประชากรทั่วโลกที่อาศัยในเขตเมือง มีสูงกว่าประชากรในเขตชนบทเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ในขณะที่วิกฤตสภาพภูมิอากาศมีความร้ายแรงมากขึ้นทุกปี ความจำเป็นในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา

แคมเปญคุ้มครองโลก

หากเรามีการลงทุนที่ชาญฉลาดในเทคโนโลยีที่ยั่งยืน มีนโยบายสาธารณะคำนึงถึงอนาคตและพลเมืองที่ตระหนักและตื่นรู้ เราสามารถปลี่ยนแปลงเมืองที่เราอาศัยอยู่และสร้างอนาคตที่เราต้องการได้ในช่วงปลายปี 2556 กลุ่ม Earth Day Network ได้เปิดแคมเปญเมืองสีเขียว เพื่อช่วยเมืองทั่วโลกให้มีความยั่งยืนมากขึ้นโดยเน้นไปที่สามส่วน คือ อาคารและสิ่งก่อสร้าง พลังงาน และการขนส่งการณรงค์มุ่งสนับสนุนให้เมืองต่างๆ เร่งเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่สะอาดขึ้น ประชากรมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และเศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืนมากขึ้นโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ การลงทุนเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และการปฏิรูปกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยแคมเปญนี้นั้นได้ยาวต่อเนื่องมาจนถึงปี 2558

”จะเห็นได้ว่าเมื่อถึงวันคุ้มครองโลก แต่ละชาติก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้เข้าร่วมและได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ”

ChaYen
Copenhagen

หลายปีที่ผ่านมา เมืองหลายเมืองได้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น กรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กที่เป็นเมืองแรกของโลกในการที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในสภาพสมดุลภายในปี 2568 โดยการเน้นการปรับปรุงยกระดับประสิทธิภาพอาคารและตึกรามบ้านช่องที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 75 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งประเทศ

เมืองโบโกตาของโคลัมเบียก็ได้มีการสร้างระบบโครงข่ายรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit-BRT) 87 กิโลเมตร ที่รองรับผู้โดยสาร1.5 ล้านคนต่อวัน นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 350,000 ตันต่อปีถือเป็นระบบขนส่งมวลชนแรกๆ ของโลกที่ได้เครดิตคาร์บอนภายใต้พิธีสารเกียวโต และขณะนี้มีโครงการนำร่องเพื่อยกระดับรถไฟฟ้าและรถไฮบริดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชน

วันคุ้มครองโลกในประเทศไทย

จะเห็นได้ว่าเมื่อถึงวันคุ้มครองโลก แต่ละชาติก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้เข้าร่วมและได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรม คือ เมื่อ พ.ศ. 2533 ได้มีกลุ่มคนเข้าร่วมกันเป็นอย่างมาก สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้ฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 สืบ นาคะเสถียร

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จึงจัดประชุมกำหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกป่าห้วยขาแข้ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้สืบได้พยายามขอให้ประชุมมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล เรียกได้ว่า ถ้าไม่มีเสียงปืนในวันนั้น ก็ไม่มีการประชุมดังกล่าว และหลังจากนั้นก็ได้มีกลุ่มคนเข้าร่วมและรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติกันมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของสืบ นาคะเสถียรก่อนจะเสียชีวิต

กรุงเทพมหานครเองก็มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เมืองอื่นๆ ได้นำไปปฏิบัติสิ่งที่เห็นขณะนี้คือเรายังมุ่ง “สร้างภาพลักษณ์” ว่าเป็นเมืองที่ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล มากกว่าที่จะลงมือให้สัมฤทธิผลและขยายเป็นปฏิบัติ การที่ผู้คนในเมืองทำเป็นกิจวัตร พื้นที่หลายแห่งในกรุงเทพฯ มีศักยภาพที่จะเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เชิงสร้างสรรค์

แต่แทนที่เราจะช่วยกันทำให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเพิ่มสูงขึ้นเฉก เช่น มหานครใหญ่หลายแห่งทั่วโลกเราพยายามที่จะเปลี่ยนพื้นที่ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะให้เป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ ที่มีคอนกรีตเต็มทุกตารางนิ้ว ตัวอย่างเช่น “มักกะสัน” ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวราว 700 ไร่ ที่ยังอุดมสมบูรณ์

กรุงเทพ

ทำหน้าที่เป็นปอดฟอกมลพิษจากการจราจรที่แออัดของกรุงเทพฯ เป็นแก้มลิงกลางเมืองหลวงและเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนอกจากนั้นก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ แต่เป็น “ปอด” ให้กับมหานครและพื้นที่โดยรอบคือ พื้นที่สีเขียวกระเพาะหมูหรือ พื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า ใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีเนื้อที่ราว 11,819 ไร่

ซึ่ง Time magazine ยกให้เป็น “โอเอซิสแห่งเมืองที่เยี่ยมที่สุดในเอเชีย (The best urban oasis of Asia)” ในปี 2549 และในขณะนี้กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงผังเมืองและการรุกคืบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายจินตนาการรูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหญ่บนความเขียวและเสน่ห์ของ “บางกระเจ้า” ที่มาจากวิถีชาวสวนดั้งเดิมของชาวพระประแดงผสมผสานกับป่าชายเลนตามธรรมชาติพื้นที่สามน้ำ เค็ม-กร่อย-จืด

วันคุ้มครองโลก

รักษ์โลกจากใจ

ก่อนที่เราจะรู้สึกว่าเราจำเป็นต้องช่วยกันรักษ์โลกเราก็ควรจะมีความรู้สึกรักโลกกันก่อน รู้สึกว่าโลกนี้มีความสำคัญกับเราอย่างไร เริ่มจากลองไปคลุกคลีกับธรรมชาติ สัมผัสให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติเห็นว่า ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั้นสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเพียงใด ธรรมชาติที่มีความสมดุลนั้นทำให้โลกนี้สงบสุขแค่ไหน สิ่งมีชีวิตทุกชนิดอาศัยอยู่ได้อย่างสบายในธรรมชาติ เว้นก็แต่มนุษย์ที่สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมา

สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมาใช้ จนทำให้เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในธรรมชาติมนุษย์จึงไม่เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ มนุษย์จึงทำลายธรรมชาติเพื่อมาสร้างถนน ทำลายธรรมชาติเพื่อมาสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และทำลายธรรมชาติด้วยเหตุผลที่เห็นแก่ตัวต่างๆ นานาได้อย่างเยือกเย็น จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำลายโลกนอกจากมนุษย์ก็คงไม่มีสิ่งใดอีก

วันคุ้มครองโลก

ดังนั้นสิ่งที่เราควรพัฒนาเป็นอันดับแรกๆ ก็คือจิตใจของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว มูลนิธิธรรมกายจึงได้เสนอกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำให้จิตใจใสสะอาด นำมาซึ่งการคุ้มครองโลกอย่างถาวรภายใต้คำขวัญว่า “Clean the World Clean the Mind” ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่ง เพราะเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาได้รู้จักปล่อยวางแล้วให้โอกาสตนเองได้ก้าวเข้ามาศึกษาความจริง

เมื่อนั้นมนุษย์ทุกคนจะสามารถสัมผัสกับความสุขที่แท้จริง ที่ส่งผลให้จิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และจะหันมาส่งความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมทั้งปวงซึ่งนับเป็นชัยชนะที่แท้จริง ที่มวลมนุษยชาติเฝ้าแสวงหามาโดยตลอดเมื่อถึงวันนั้นโลกทั้งใบก็จะได้รับการคุ้มครองรักษาด้วยธรรมะที่เกิดขึ้นกลางใจของมวลมนุษย์อย่างแท้จริง

วันคุ้มครองโลกในประเทศไทย

พฤติกรรมรักษ์โลก

เมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราสร้างความเดือนร้อนให้กับโลกใบนี้มากเพียงใด วันนี้ก็ยังไม่สายที่เราจะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อจะช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น สิ่งแรกที่เราทำได้ก็คือ ช่วยกันลดปริมาณขยะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือโฟมซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากและก่อให้เกิดมลพิษกับโลกมากมาย ดังนั้นถ้าเราหันมาใช้วัสดุอื่นที่ย่อยสลายได้ง่ายกว่าแทนก็จะช่วยลดมลพิษที่จะเกิดกับโลกของเราได้

นอกจากนั้นการลดการใช้พลังงานก็เป็นวิธีช่วยรักษ์โลกอีกวิธีหนึ่งเพราะพลังงานต่างๆ เราก็ล้วนผลิตขึ้นมาจากทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือถ่านหิน ถ้าเราลดการใช้พลังงานลง เช่น นั่งรถประจำทางแทนการขับรถส่วนตัว หรือใช้จักรยานแทน เวลาที่ไปทำธุระใกล้ๆ บ้านอาจจะไปซื้อของ จ่ายตลาด นอกจากจะประหยัดน้ำมันในยุคที่น้ำมันแพงแล้ว ยังช่วยให้ได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย การปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

วันคุ้มครองโลก

เชื่อเถอะว่ามนุษย์ทุกคนชอบธรรมชาติเวลาที่เราได้เห็นสถานที่ที่มีธรรมชาติงดงาม ไม่ว่าจะเป็นป่าไม่ที่เขียวชอุ่ม น้ำใสๆ ชายหาดที่ขาวสะอาด เราจะรู้สึกสบายใจและชอบมัน แต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ช่วยกันรักษามัน เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้อาจจะเป็นที่สวนหน้าบ้าน หรือปลูกใส่กระถางไว้ก็ได้นอกจากมันจะทำให้บ้านดูสวยขึ้นแล้ว ยังจะช่วยลดก๊าซพิษในอากาศได้อีกด้วย

อาคารสีเขียว

หลายคนอาจจะเคยได้ยินกระแสโครงการอาคารสีเขียวกันมาบ้าง เมื่อได้ยินว่าอาคารสีเขียวหลายคนก็คงคิดว่าน่าจะเป็นอาคารที่มีต้นไม้ปลูกไว้รอบๆ เป็นบ้านที่มีสนามหญ้าในสวนสวย เป็นคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่สีเขียวตกแต่งเลียนแบบธรรมชาติคำตอบที่ทุกคนคิดอยู่ในใจอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมด เพราะความจริงแล้วโครงการอาคารสีเขียวคือ โครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วิธีคิดออกแบบโครงการที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติการก่อสร้างที่ไม่สร้างมลภาวะ และการเตรียมพร้อมในการอยู่อาศัยและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการรักษ์โลก ฟังดูเผินๆ แล้วเราอาจจะรู้สึกเหมือนกำลังจะย้อนสมัยกลับไปยังอดีตที่ไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยเหมือนกับปัจจุบัน แต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีนั่นแหละที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเติมเต็มโครงการอาคารสีเขียวให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ปัจจุบันทั่วทุกมุมโลกก็ได้เริ่มมีการก่อสร้างอาคารสีเขียวมากมายที่ล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการก่อสร้างแต่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่กลับช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น

Dinamic tower


• DYNAMIC TOWER ที่เมืองดูไบ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งตึกนี้ออกแบบมาให้มีความสูงเสียดฟ้าที่ 420 เมตร โดยได้รับไอเดียมาจาก Dr. David Fischer ลักษณะเด่นของตึงนี้คือคือสามารถเคลื่อนไหวได้และหมุนได้ถึง 80 ชั้น นอกจากนี้ยังสามารถผลิตพลังงานจากกังหันลมที่มีอยู่ทุกชั้นได้อีกด้วย

WORLD TRADE CENTER TOWER


• WORLD TRADE CENTER TOWER ในประเทศบาเรนห์ ออกแบบโดยShaun Killa ตึกนี้มีลักษณะเด่นคือมีกังหันลมสามอันที่ติดตั้งไว้เพื่อสามารถผลิตไฟฟ้าและนำมาใช้ภายในอาคารได้ด้วย

The Pearl River Tower


• The Pearl River Tower ตึกนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน ออกแบบโดยชาวอเมริกัน Gorden Gill ลักษณะเด่นคือมีโครงสร้างคล้ายปีกขนาดใหญ่ และมีกรวยลมอยู่ภายในอุโมงค์เพื่อนำลมมาผลิตเป็นไฟฟ้า

Bank of America Tower


• Bank of America Tower ตั้งอยู่ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตึกดังกล่าวนี้เป็นตึกที่ใช้วัสดุRecycled ในการก่อสร้างและใช้ก๊าชธรรมชาติมาผลิตเป็นไฟฟ้าสำหรับใช้งานในตึก

CIS Tower


• CIS Tower ในเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เป็นอาคารขององค์กรการประกันพลังงานแสงอาทิตย์ลักษณะอาคารประกอบด้วยแผง solar 7,000 แผง และกังหันลม 24 อัน ทั้งนี้ก็เพื่อเพื่อนำพลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานลมไปใช้นั่นเอง

ในกรุงเทพมหานครเองก็มีอาคารสีเขียวกับเค้าด้วยเช่นกัน อาคารดังกล่าวคือ Park Ventures ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง บนแยกถนนวิทยุต่อกับถนนเพลินจิต ภายในอาคาร ได้รวบรวมทั้งร้านค้าทันสมัย สำนักงานธุรกิจชั้นนำ และโรงแรมระดับหรู 5 ดาวมาไว้ด้วยกันโดยมีการก่อสร้างภายใต้แนวคิดออกแบบ Green Design ไม่ว่าจะเป็นระบบกระจกอนุรักษ์ พลังงานของอาคาร ซึ่งมีลักษณะเป็นกระจก 3 ชั้น และมีช่องอากาศอยู่ตรงกลาง เพื่อปกป้องความร้อนจากภายนอก และรักษาอุณหภูมิความเย็นภายในอาคาร ระบบบำบัดน้ำที่สามารถนำน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่

Park Ventures

การติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ต่างๆหากมีค่ามากเกินไป พัดลมจะทำการดูดอากาศบริสุทธิ์ให้เข้ามาหมุนเวียนภายในพื้นที่อาคาร อีกทั้งยังมีพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยสีเขียวมากกว่า 25% เรียกได้ว่าอาคารดังกล่าวนั้นสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่ต้องการทั้งความสะดวกและรวดเร็ว และรักษ์ธรรมชาติในคราวเดียวกัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบทั้งโจทย์ทั้งในแง่ของดีไซน์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว

เมื่อท่านผู้อ่านอ่านมาจนถึงตรงนี้ก็น่าจะตระหนักได้ว่ามนุษย์อย่างเราๆเนี่ยแหละเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทมากที่สุดกับโลกใบนี้โลกใบนี้จะสวยงาม น่าอยู่ หรือพังพินาศก็ขึ้นอยู่กับน้ำมือของมนุษย์ดังนั้นถ้ามนุษย์ทุกคนเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกและเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของโลกใบนี้เราก็ควรจะช่วยกันรักษ์โลกให้โลกใบนี้เผชิญกับชะตากรรมที่ดีวันนี้คงยังไม่สายเกินไป

Reference
www.hilight.kapook.com/view/23067
www.scoop.mthai.com/google_news/5086.html
www.th.wikipedia.org
www.dmc.tv/pages/buddha_biography
www.thaicontractor.com
www.iurban.in.th/greenery/eco-retails-park-ventures-the-ecople

Related Articles