Home บทความอยู่ออส วิสกี้ยอดนิยม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่รู้จักกันดี

วิสกี้ยอดนิยม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่รู้จักกันดี

by ChaYen
วิสกี้

วิสกี้ยอดนิยม ขณะที่ความเข้าใจของคนทั่วไปอาจคิดว่าวิสกี้ มีต้นกำเนิดมาจากประเทศสก็อตแลนด์ แต่จริงๆ แล้วไอร์แลนด์คือชาติแรกที่เป็นผู้คิดต้น

วิสกี้ยอดนิยม เป็นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก โดยเฉพาะนักดื่มชาวไทย ประวัติความเป็นมาของวิสกี้นั้นยังไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าต้นกำเนิดที่แท้จริงของวิสกี้มาจาก ประเทศใด มีเพียงหลักฐานที่ถูกจดบันทึกไว้ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1405 ของชาวไอริชเท่านั้นที่ระบุเรื่องราวของวิสกี้

วิสกี้ยอดนิยม

วิสกี้นั้นสามารถทำจากธัญพืชได้หลายประเภทอย่างเช่น บาร์เลย์ อ้อย ข้าวโพดหรือ แม้แต่ข้าวก็สามารถทำมาผลิตได้ โดยที่เราจะเรียกวิสกี้ถ้าใช้บาร์เลย์ในการผลิต เรียกรัม (Rum) ถ้าทำจากอ้อย และเรียกเบอร์เบิ้น (Bourbon) ถ้าทำจากข้าวโพด การทำวิสกี้นั้นจะมีความใกล้เคียงกับการผลิตเบียร์มากจนบางคนบอกว่าวิสกี้ก็คือ เบียร์ที่นำไปกลั่นนั่นเอง  แต่จริงๆ แล้วยังมีขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างอยู่พอสมควร

Barley

วิธีการทำวิสกี้

เริ่มจากการนำข้าวบาร์เลย์ไปอบแห้งให้เป็นมอลต์  จากนั้นนำเอามอลต์ที่ได้มาบดแล้วนำไปต้มกับน้ำ การต้มถ้าเป็นการผลิตเพื่อให้ได้ Single Malt ออกมาจะต้องต้มด้วยน้ำแร่ธรรมชาติที่อุณหภูมิ 60 องศาจากนั้นน้ำไปล้างแล้วต้มต่อที่อุณหภูมิ 70 องศา แล้วนำไปล้างอีกครั้งก่อนนำมาต้มที่อุณหภูมิ 80 องศา

การต้มจะทำให้เอ็นไซม์ที่มีอยู่ในมอลต์จะไปย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาล  ซึ่งเรียกน้ำต้มที่ได้นี้ว่าน้ำเวิร์ท (Wort)  ขั้นตอนต่อมาน้ำเวิร์ทที่ได้จะถูกนำไปหมัก ด้วยยีสต์สายพันธุ์วิสกี้ เมื่อหมักได้ที่แล้วก็จะนำไปกลั่นอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนจะนำไปบ่มในถังไม้โอ๊กเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป จึงจะนำมาทำการปรุง ก่อนจะบรรจุขวดเพื่อจำหน่ายต่อไป

วิสกี้ยอดนิยม

การบ่มนั้นจะใช้ถังไม้ในการบ่มซึ่งมี 3 แบบเป็นส่วนใหญ่คือ ถังไม้พอร์ทจากโปรตุเกส ถังเบอร์เบิ้นจากอเมริกา และถังไวน์ ถ้าผู้ผลิตต้องการรสชาติที่มีกลิ่นหอมของเนื้อไม้ที่แรงขึ้นกว่าเดิม เขาก็จะนำถังไม้พวกนี้ไปเผาให้ได้กลิ่นตามที่ต้องการก่อนนำไปบ่ม และถ้า วิสกี้ยอดนิยม นั้นเป็นแบบ Single Malt Whisky จะต้องทำการบ่มไว้อย่างน้อย 5 ปี

วิสกี้ยอดนิยม

วัตถุดิบก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สก็อตวิสกี้โดดเด่นกว่าใคร

สก็อตวิสกี้ถือเป็นวิสกี้ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะนอกจากขั้นตอนการผลิต รวมทั้งประสบการณ์อันยาวนานแล้ว วัตถุดิบก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สก็อตวิสกี้โดดเด่นกว่าใคร อย่างเช่น น้ำแร่ที่ใช้ในการผลิตวิสกี้นั้นเป็นน้ำแร่ที่มีความพิเศษ และมีแร่ธาตุที่แตกต่างจากแหล่งอื่น จึงทำให้สก็อตวิสกี้มีรสชาติที่ดีกว่า วิสกี้จากที่อื่น

ตัวอย่างสก็อตวิสกี้แบบ Single Malt Whisky ที่ได้รับความนิยมที่อยากแนะนำให้ลองหาซื้อมาดื่มกันก็คือ Ardbeg 10 years, Laghroaig 10 years, Lagavulin 16 years, Glenmorangie 18 years, Glenfiddich 18 years, Glenfarclas 21 years และ Macallen Select Oak ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตาม Liquor Shop ทั่วไป

““Whiskey, like a beautiful woman, demands appreciation.
You gaze first, then it’s time to drink.” ”

ChaYen

Whisky is one of the most popular drinks from people around the world especially Thai people. No one can truly identify the history of whisky and its original country;the only evidence that document the history is from the Irish in the year 1405.

วิสกี้ยอดนิยม

Whisky can made from several cereals such as barley, cane, corn or even rice. If we made from barley rice, it called “Whisky”. If made from sugar cane, it’s called“Rum” and if made from corn, it’s called “Bourbon”

To produce whisky it is similar to producing beer, but actually the process is quite different in many ways.

To make whisky in brief, is starting from barley rice to bake dry to become malt, then crush and boil with water. If you want to produce single malt, you need to boil with mineral water at 60c degree then wash and continue boiling at 70c degree, wash again and then boil at 80c degree.

Boiling will make the enzyme in the malt digest protein and become sugar. This water called “Wort”.

วิสกี้ยอดนิยม


Next step, bring wort water to ferment with yeast (whisky species). After that bring it to condensation about 2 times, then incubate in the oak tank for at least 2 years. The final step is garnish to create flavour and bottled for distribution.

Incubation has 3 styles they are tank timberport from Portugal, bourbon tank from America and the wine tank. If the manufacturer would like to make the aroma stronger, they will burn the tank before incubation and if it is Single Malt Whisky, will need to incubate for at least 5 years

Whisky

Scotch whisky is the most famous because of the process to produce which include long experience;and the raw material to make Scotch whisky more stand out than others. For example, they used special mineral water which has different mineral from different areas. Whisky that we would like to recommend is Ardbeg 10years, Laghroaig 10 years, Lagavulin 16 years, Glenmorangie 18 years,Glenfiddich 18 years, Glenfarclas 21 years and Macallen Select Oak.

Related Articles