Home Editor's Picks หนังสือรับรองความประพฤติ ไม่ยากอย่างที่คิด!!

หนังสือรับรองความประพฤติ ไม่ยากอย่างที่คิด!!

by ChaYen
Police check cover

แม้นว่าปัจจุบันจะมี เอเจนซี่ที่รับยื่นคำร้องในการขอ หนังสือรับรองความประพฤติ หรือ Police Clearance Certificate และบุคคลเอกชนบางรายรับทำ แต่ก็ต้องเลือกให้ดี เพราะเคยมีปรากฏอยู่บ่อยครั้งที่บุคคลหรือเอเจนซี่เหล่านี้ ไม่ได้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ อาจจะโดนหลอกให้เสียเงิน หรือแม้นกระทั่ง สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนตัวไป แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ทำได้ และประหยัดเวลาไปได้ อันนี้ทางผู้เขียนก็ไม่กล้าที่จะฟันธงลงไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

หนังสือรับรองความประพฤติ

บุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติ ที่ประสงค์จะ ขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) ซึ่งออกโดยศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สามารถยื่นคำร้องและติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนน พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 66-2205-2167-9
โทรสาร : 66-2205-1295
อีเมล: pcscenter@royalthaipolice.go.th or pcsc.thaipolice@gmail.com
โดยสามารถดูข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์: http://www.pcscenter.sb.police.go.th/

ส่วนการพิมพ์ลายนิ้วมือนั้น เราสามารถไปยื่นคำร้องขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สถานทูตที่กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานีตำรวจบางพื้นที่ในออสเตรเลียได้ ซึ่งที่สถานีตำรวจนี้เขาจะใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยระบบ Livescan (ซึ่งสถานีตำรวจบางที่เขาจะไม่รับทำ ต้องสอบถามให้แน่นอนก่อน จะได้ไม่เสียเวลา )

ส่วนการพิมลายนิ้วมือของที่สถานกงสุลใหญ่ และสถานทูตของไทยยังใช้วิธีพิมพ์ด้วยหมึกอยู่ ซึ่งทุกที่ก็มีความจำเป็น ที่ผู้ยื่นคำร้องต้องไปด้วยตนเอง

Fingerprint
A fingerprint on a white sheet of paper

เอกสารประกอบการขอพิมพ์ลายนิ้วมือ
– ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องนิติกร โดยกรอกแบบฟอร์มและเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน
– หนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน ที่ยังมีอายุใช้งาน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย
– ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ 2 ชุด เป็นเงิน 50 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

เวลาให้บริการของฝ่ายนิติกรณ์
วันจันทร์-วันศุกร์
ช่วงเช้า 9.30 – 12.30 น.
ช่วงบ่าย 14.00 – 16.30 น.
ยกเว้น วันหยุดราชการ

paper

หลังจากที่เตรียมเอกสารทุกอย่างครบแล้วก็เลือกดำเนินการขอ ใบรับรองความประพฤติได้ 3 วิธี คือ
(1) ยื่นคำร้องด้วยตนเอง
(2) ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ และ
(3) มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน ขอ หนังสือรับรองความประพฤติ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ)

เรียบเรียงโดย.. จิด้า

Related Articles