Home Editor's Picks หนี่งวัน สบาย สบาย กับ น้องแจง

หนี่งวัน สบาย สบาย กับ น้องแจง

by ChaYen
vr photo issue 08

การถ่ายภาพบุคคลนั้น เป็นการถ่ายภาพเพื่อสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกของตัวแบบ
หรือ เป็นการสื่ออารมณ์ของภาพที่ตากล้องเป็นคนต้องการสื่อความมุมมองผ่านตัวแบบเพื่อแสดงให้เห็นภาพออกมา

ในปักษ์นี้ ผมอยากแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของการถ่ายภาพบุคคลย้อนแสง

vr photo1

ซึ่งเป็นการถ่ายภาพในแบบที่ผมชอบที่สุด วิธีการถ่ายภาพแนวนี้นั้นทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในขณะนั้น ในขณะที่ผมได้ถ่ายรูปในครั้งนี้ เราได้ไปทำการถ่ายรูป ที่ห้องของเพื่อนผม และเป็นวันที่ฝนตกทั้งวัน
ในห้องก็มีไฟเปิดอยู่บนเพดาน ถ้าเราทำการถ่ายทั้งๆ แบบนี้ จะทำให้ภาพ
ออกมาไม่สวยงามเพราะ แสงน้อยเกินไป ผมจึงทำการตั้งแสงแฟลชตามรูป

– เพื่อเป็นการเพิ่มความสว่างในห้อง
– สร้างแสงแดดเทียมนอกหน้าต่างด้วยแสงแฟลชเช่นกัน
และตั้งค่ากล้อง speed shutter 60 F.stop 4 จะได้ภาพดังนี้

Related Articles

Leave a Comment