Home บทความอยู่ออส องค์กรโนอิ้ง-บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

องค์กรโนอิ้ง-บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

by ChaYen
องค์กรโนอิ้ง-บุดด้า

องค์กรโนอิ้ง-บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา เป็นที่ทราบกันดีว่า พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติของไทยที่เจริญรุ่งเรืองมานับพันๆปี ชาวพุทธมักได้รับการถ่ายทอดหลักควรปฏิบัติ ปรัชญาและได้รับอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากผู้ใหญ่ในครอบครัวเสมอๆ

เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาและรู้ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ และมักเป็นเช่นนี้ต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน แต่ในปัจจุบัน เรามักพบเห็นข่าวและเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ถือเป็นการลบหลู่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในชาวต่างชาติที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ จึงได้เกิดองค์กร Knowing Buddha ขึ้นมาเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักอีกด้านหนึ่งของชาวพุทธเช่นกัน

คุณโอ๋ ศศิธร อนันตรังสรรค์

ตัวแทนองค์กรที่เข้ามาช่วยดำเนินการในออสเตรเลีย

คุณโอ๋ ศศิธร อนันตรังสรรค์ ตัวแทนองค์กรที่เข้ามาช่วยดำเนินการในออสเตรเลีย ได้อธิบายถึงองค์กรว่า องค์กร Knowing Buddha มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เพื่อปกป้องพระศาสนาไม่ให้ถูกลบหลู่ดูหมิ่น ย่ำยี ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ไม่ว่าจะกับใครก็ตาม  โดยกลุ่มนักวิปัสสนากรรมฐานและมีท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เป็นประธาน สำหรับโอ๋เอง ได้เริ่มเข้ามารู้จักองค์กรเมื่อตอนไปปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์อัจฉราวดีเมื่อปี 2556 แล้วเกิดความเลื่อมใสจึงอยากช่วยเหลืองานท่าน และเป็นอาจาริยะบูชาต่อพระพุทธศานา

Dos and Don'ts on Buddha

หน้าที่หลักขององค์กรนั้นจะมีอยู่ 3 ข้อคือ

ข้อแรก เราให้ความรู้และหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ข้อสอง เราปกป้องไม่ให้มีการย่ำยีสัญลักษณ์ของพระศาสนาและพระศาสดา และข้อสุดท้าย เราแก้ไขและยับยั้งการกระทำทั้งหลายที่ลบหลู่สัญลักษณ์ของพระศาสนาและพระศาสดา โดยองค์กรเรานี้เป็นองค์กรอิสระ ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด ผู้ดำเนินงานในองค์กรก็เป็นอาสาสมัครผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมด โดยแบ่งเป็น 7 หน่วยงานตามความสามารถของบุคคลนั้นๆ ค่ะ

คุณโอ๋ บอกกับทีมงานว่า งบประมาณที่นำมาดำเนินการเป็นเงินส่วนตัวที่เหล่าผู้ปฏิบัติเต็มใจอุทิศให้และมีเงินบริจาคบางส่วนจากภายนอกองค์กรมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ซึ่ง

”เราชาวพุทธ เราก็รู้ว่ามันไม่ควร แต่เขาไม่ใช่ และไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เขาอาจจะมองแค่มันเป็นศิลปะ ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้นี้จะเป็นการป้องกันในระยะยาวไม่ให้เขากระทำการใดๆ ที่อาจลบหลู่สิ่งที่เราเคารพบูชาโดยไม่ตั้งใจอีก ”

ChaYen

Don’ts with regard to Buddha

ห้ามไม่ให้ประพฤติดูหมิ่นหรือกระทำไม่ดีใดๆ ต่อพระพุทธเจ้า

หากท่านไม่ปรารถนาจะแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า อย่างน้อยก็อย่าประพฤติไม่สมควร ไม่มีใครเลย ที่จะพึงประพฤติหยาบคายหรือแสดงกริยาไม่ดีต่อบิดาของเพื่อน ด้วยหลักการนี้ ก็ไม่มีใครเลย ที่จะพึงประพฤติไม่ดีต่อพระรูปของพระพุทธเจ้า ซึ่งชาวพุทธทั้งหลายนับถือพระองค์ดุจดังพุทธบิดา ผู้นำทางศาสนาทั้งหลาย ล้วนได้รับการเคารพนอบน้อมทั้งสิ้น เช่นเดียวกัน โลกก็พึงแสดงความนอบน้อมต่อ พระพุทธเจ้าไม่แตกต่างไปจากพระศาสดาในศาสนาอื่น

ไม่วางหรือนำพระรูปของพระพุทธเจ้าไปไว้ในที่ๆ ไม่สมควร

เช่น ไปสกรีนไว้ในผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก ผ้าขนหนู พรมเช็ดเท้า พรมต่างๆ หรือในอุปกรณ์การทำความสะอาดทั้งหลาย รวมถึงของเล่น เฟอร์นิเจอร์ และไม่นำพระรูปของพระพุทธเจ้าไปไว้ในส่วนล่างของร่างกาย เช่น กางเกง กระโปรง รองเท้า ฯลฯ ชาวพุทธที่แท้จริง จะรู้สึกทุกข์ใจ และไม่สบายใจอย่างยิ่ง หากเห็นผู้ใดกระทำย่ำยีต่อพระรูปของพระศาสดาเช่นนี้ การกระทำดังกล่าว อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งที่ถูกยกระดับให้บานปลายขึ้น

ไม่วางพระพุทธรูป หรือรูปปั้นพระพุทธเจ้าเป็นดั่งเฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่ง

เช่น ไม่เอาพระพุทธรูปหรือรูปปั้น ไปวางไว้ที่โต๊ะกลางของชุดเฟอร์นิเจอร์ ไม่วางไว้ในห้องน้ำ ในบาร์ หรือร้านอาหาร ประดุจพระพุทธรูปเป็นเพียงของตกแต่ง

ไม่ปฏิบัติต่อพระพุทธรูปหรือรูปปั้นพระพุทธเจ้าเป็นดั่งสินค้า

ท่านอาจสงสัยว่า ทำไมแม้ในเมืองพุทธ ก็มีร้านขายพระพุทธรูปและรูปปั้นพระพุทธเจ้าในลักษณะของการมีไว้ประดับ เป็นเฟอร์นิเจอร์ การที่มีคนทำเช่นนี้ก็แสดงให้ เห็นว่า ในทุกสังคม มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป คนไม่ดีก็จะทำอะไรโดยไม่คำนึงถึง ความรู้สึกของผู้อื่น คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย และเสียใจที่มีคนทำเช่นนี้ ในบางประเทศ ท่านจะได้เห็นร้านขายพระพุทธรูป ในหลากหลายขนาด ร้านที่ขายพระพุทธรูป ในเมืองพุทธบางร้านถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ เพราะเจตนาในการขายและเจตนาของผู้ซื้อ ไม่ได้ขายและให้ซื้อไป เป็นของประดับแต่ผู้ซื้อ ซื้อไปเพื่อนำไปบูชา ที่บ้านหรือในสถานที่อันควร ด้วยจุดประสงค์เพื่อการสักการะบูชา

ไม่นำชื่อพระพุทธเจ้าไปใช้อย่างดูถูกดูหมิ่น, ไม่ล้อเลียนพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องอื่นใด

เช่น มีภาพยนตร์ฮอลีวู้ดเรื่องหนึ่ง ทำภาพโปสเตอร์โดยมีผู้ชายนั่งอยู่บนไหล่ของพระพุทธรูป

สำหรับที่ออสเตรเลียนี้ ในฐานะที่โอ๋เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

องค์กรโนอิ้ง-บุดด้า โอ๋ก็ได้อาสาเข้ามาช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่คนทั่วไป เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติที่เขาไม่รู้ ไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนา บางครั้งเขาทำไปโดยไม่รู้จริงๆ ว่านั่นคือการลบหลู่ เช่น สตรีจับต้องพระสงฆ์ หรือการนำพระพุทธรูปไปประดิษฐานตกแต่งสถานบันเทิง

Dos and Don'ts on Buddha

เราชาวพุทธ เราก็รู้ว่ามันไม่ควร แต่เขาไม่ใช่ และไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เขาอาจจะมองแค่มันเป็นศิลปะ ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้นี้จะเป็นการป้องกันในระยะยาวไม่ให้เขากระทำการใดๆ ที่อาจลบหลู่สิ่งที่เราเคารพบูชาโดยไม่ตั้งใจอีกค่ะ อย่างที่ผ่านๆ มา

โอ๋ก็จะมีการออกไปแจกโบรชัวร์ Welcome to the Buddha Land ในส่วนของ Do and Don’t on Buddha ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานต่าง ๆ เช่น งานลอยกระทงปี 2013 ที่ Parramatta River งานทอดกฐิน ณ วัดพุทธธรรม Wisemans Ferry งานใส่บาตรพระและเณร 70 รูปในวัน Australian Day

Buddha

ในด้านการแก้ไขและยับยั้งการกระทำอันลบหลู่พระพุทธศาสนา คุณโอ๋ ได้เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังว่า “ล่าสุดทีมงานองค์กรในญี่ปุ่นพบว่า ร้านค้าแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีการจำหน่ายถุงเท้าลายพระพุทธรูป ซึ่งคนไทยก็มักถือกันอยู่แล้วถุงเท้าไม่ควรจะเอาไว้กับของสูง และยิ่งมีการพิมพ์ลายพระพุทธเจ้าลงไป ถือเป็นการลบหลู่อย่างมาก และไม่สมควรที่จะนำเอาสินค้าชนิดนี้ออกมาขาย

Dos and Don'ts on Buddha

ทางเราก็เลยแจ้งเรื่องไปยังศูนย์ที่เมืองไทย และทางศูนย์ก็แจ้งกลับไปหน่วยงานด้านศาสนาของประเทศญี่ปุ่น ชี้แจงให้เขาเข้าใจว่า สินค้าตัวนี้มีผลกระทบทางจิตใจของผู้ที่นับถือและศรัทธาพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภายในญี่ปุ่นที่เขาดำเนินการและติดต่อกับร้านค้าต่อไปเองค่ะ เพราะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินไปบอกร้านค้าได้โดยตรงว่า ห้ามขายสินค้าตัวนี้นะ แน่นอนว่า กระบวนการมันอาจจะซับซ้อนและใช้ระยะเวลาบ้าง แต่ก็เป็นไปตามขั้นตอนและเราก็ติดตามผลกันอยู่ตลอดค่ะ”

Dos and Don'ts on Buddha

ติดตามข้อมูลข่าวสารและผลงานขององค์กรได้จาก
www.knowingbuddha.org และ 5000s.org
และหากต้องการมีส่วนร่วมในการแจกโบรชัวร์ Welcome to the Buddha Land หรือติดต่อขอรับหนังสือ “พลังศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธรูปกับจิตสำนึกที่หายไป
ติดต่อได้ที่ ohh_ha@hotmail.com หรือ 0422 580 188

Related Articles