Home บทความอยู่ออส เชื้อเอชไอวี (HIV) เรื่องใกล้ตัวควรเรียนรู้

เชื้อเอชไอวี (HIV) เรื่องใกล้ตัวควรเรียนรู้

by ChaYen

เชื้อเอชไอวี เรื่องใกล้ตัวควรเรียนรู้ ท่านทราบไหมว่า เชื้อเอชไอวีเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ได้; เชื้อเอชไอวีมีผลกระทบต่อทุกคนโดยไม่ขึ้นกับอายุ เพศ เชื้อชาติ พื้นฐานทางวัฒนธรรม หรือศาสนา

ในบางรัฐหรือเขตที่คุณอาศัยอยู่ ในทางกฏหมายคุณอาจต้องแจ้งให้คู่นอนของคุณรู้ว่าคุณมีเชื้อเอชไอวี ถึงแม้ว่าคุณตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยก็ตาม

เชื้อเอชไอวี
ภาพจาก: Multicultural HIV

คุณรู้หรือไม่

• มีหลายวิธีที่คุณสามารถป้องกันตนเองและคู่นอนของคุณ ไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวีได้
• มีหลายวิธีที่คุณสามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้
• การบำบัดรักษาเอชไอวีจะทำให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีได้
• หากคุณติดเชื้อเอชไอวี มีบริการมากมายที่สามารถช่วยเหลือคุณได้

เชื้อเอชไอวีคืออะไร

HIV เป็นตัวย่อของคำว่า ฮิวแมน อิมมิวโนเดฟฟิเชียนซี ไวรัส Human IMMUNODEFICIENCY VIRUS เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง คนติดเชื้อเอชไอวี (เอชไอวีบวก) เมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเชื้อเอชไอวีโจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งช่วย ป้องกันร่างกายคุณจากโรคต่าง ๆ

เชื้อเอชไอวี
ภาพจาก: Multicultural HIV

เอชไอวีและโรคเอดส์คือสิ่งเดียวกันหรือไม

เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์มักเขียนเป็นคำเดียวกัน แต่เชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์นั้นแตกต่างกัน
HIV คือเชื้อไวรัสที่ทำ ลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคุณ ถ้าไม่ได้รับการบำบัดรักษา เชื้อเอชไอวีจะนำ ไปสู่โรคเอดส์
เอดส์ AIDS เป็นตัวย่อของคำว่า แอคไควร์ อิมมูน เดฟฟิเชียนซี ซินโดรม (Acquired Immune Deficiency Syndrome โรคภูมิคุ้มกัน บกพร่อง) โดยจะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง และร่างกายของคุณไม่สามารถต่อสู้กับการติดเชื้อต่างๆได้ โรคเอดส์ทำ ให้คุณป่วยหนัก

ในออสเตรเลียนั้น เกือบทุกคนที่ได้รับการบำบัดรักษาเชื้อเอช ไอวีจะไม่พัฒนาไปเป็นโรคเอดส์
ปัจจุบันมีการรักษาใหม่ๆ มากมาย ซึ่งเป็นการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวีและลดความเสียหายที่เชื้อเอชไอวีกระทำ ต่อระบบภูมิคุ้มกันของ ร่างกายคุณ

เชื้อเอชไอวี
ภาพจาก: Multicultural HIV

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันติดเชื้อเอชไอวี

วิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่าคุณติดเชื้อเอชไอวีคือการตรวจ เลือดหาเชื้อเอชไอวี การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ไม่มีค่าใช้จ่าย สะดวก และเก็บเรื่อง คุณเป็นความลับ

คุณไม่จำ เป็นต้องมีบัตรเมดิแคร์เพื่อตรวจที่คลินิกบางแห่ง และ คุณไม่จำ เป็นต้องให้ชื่อจริงหากคุณไม่ต้องการ คลินิกจะต้อง ติดต่อคุณอย่างน้อยสองวิธีเพื่อแจ้งผลการตรวจ ซึ่งอาจจะเป็น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล หรือที่อยู่ไปรษณียที่ถูกต้องก็ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาคลินิกต่างๆ ให้โทร ติดต่อ Sexual Health Infolink ได้ที่หมายเลข 1800 451 624 หรือ Multicultural HIV and Hepatitis Service ได้ที่หมายเลข 02 9515 1234

เชื้อเอชไอวี
ภาพจาก: Multicultural HIV

”ในแผ่นพับมี คำอธิบายว่าเชื้อเอชไอวีคืออะไร วิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีและการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นนอกจากนี้ ยังอธิบายถึงวิธีการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และวิธีการรักษาเชื้อเอชไอว๊”

ChaYen

มีหลายวิธีที่คุณสามารถตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

• ไปยังคลินิกสุขภาพทางเพศ
• ไปยังคลินิกตรวจแบบรู้ผลเร็วที่เรียกว่า อะ [เทสต์] a[TEST] (หากคุณเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันเท่านั้น)
• สอบถามแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ประจำตัว (GP) ของคุณเพื่อ ขอรับการตรวจ
• ทำ การตรวจหาเชื้อเอชไอวีจากหยดเลือดแห้ง (DBS) ได้ที่บ้าน

เชื้อเอชไอวี
ภาพจาก: Multicultural HIV

วิธีบำบัดรักษาอย่างไร

การรักษาเชื้อเอชไอวีด้วยยาที่เรียกว่า ยาต้านเชื้อไวรัส (ARVs)
ยาต้านเชื้อไวรัสไม่สามารถทำ ลายเชื้อเอชไอวีให้หมดไปได้ แต่ยาจะชลอการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสเอชไอวีในร่างกายคุณ จึงยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสทำ ลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคุณ เมื่อปริมาณของเชื้อไวรัสลดลงจนถึงระดับต่ำมาก (โดยปกติมักเกิดขึ้นหลายสัปดาห์หลังจาก
การเริ่มต้นการบำบัดรักษา) เชื้อเอชไอวีจะไม่สามารถแพร่จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้

หากคุณติดเชื้อเอชไอวีและคุณทำ การบำบัดรักษาเชื้อเอชไอว ีคุณจะสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีได้การที่คุณเริ่มต้นบำ บัดรักษาเชื้อเอชไอวีได้เร็วที่สุดจะมีผลดีต่อสุขภาพของคุณยิ่งขึ้น

เชื้อเอชไอวี
ภาพจาก: Multicultural HIV

คุณสามารถรับการบำบัดรักษา เชื้อเอชไอวีได้จากที่ไหนและมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

คนที่คุณควรพูดคุยเรื่องการบำ บัดรักษามากที่สุดคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเอชไอวี หากแพทย์ของคุณไม่ชำนาญด้านเชื้อเอชไอวี ให้นัดหมายแพทย์ที่คลินิกสุขภาพทางเพศ หรือสอบถามแพทย์ของคุณเรื่องส่งตัวคุณไปหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเอชไอวีแพทย์ของคุณจะเขียนใบสั่งยาสำหรับการบำบัดรักษาเชื้อเอชไอวีที่เหมาะสมกับคุณ คุณจำเป็นต้องนำใบสั่งยานี้ไปยัง:

ในการขอรับยาจากเภสัชกรของโรงพยาบาล เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องโทรศัพท์ติดต่อก่อนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าพวกเขาเปิดทำการ

สอบถามเภสัชกรท้องถิ่นของคุณว่าขายยาบำบัดรักษาเชื้อเอชไอวีของคุณหรือไม่ วางแผนล่วงหน้าเวลาที่คุณต้องการรับยาเพิ่ม และเผื่อเวลาให้เภสัชกรสั่ง ซื้อยา เภสัชกรท้องถิ่นบางรายสามารถส่งมอบยาให้คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เภสัชกรทุกคนจะต้องเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ

คุณสามารถซื้อยาบำ บัดรักษาเชื้อเอชไอวีของคุณได้ทางอินเทอร์เน็ต และให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณหรือที่อยู่อื่น ๆ หากคุณต้องการทุกคนที่มีบัตรเมดิแคร์สามารถรับการบำ บัดรักษาเอชไอวีในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากคุณไม่มีบัตรเมดิแคร์ การขอรับการบำ บัดรักษาเชื้อเอชไอวีในออสเตรเลียอาจทำ ให้คุณต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากหากคุณไม่มีบัตรเมดิแคร์ มีบางวิธีในการรับการบำ บัดรักษาเชื้อเอชไอวีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าได้แก่:

• จากคลินิกสุขภาพทางเพศ
• การซื้อยาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
• การซื้อยาจากเภสัชกรออนไลน์ – คุณจำ เป็นต้องมีใบสั่งยา
• การเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองเพื่อการวิจัย

เชื้อเอชไอวี
ภาพจาก: Multicultural HIV

ศูนย์บริการด้านเชื้อเอชไอวี และให้ความช่วยเหลือต่างๆ

Multicultural HIV and Hepatitis (MHAHS)

หน่วยบริการหลากวัฒนธรรมด้านเชื้อเอชไอวีและโรคตับอักเสบ (MHAHS) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่ติดเชื้อเอชไอวี และช่วยให้ผู้คนเข้าใจเรื่องเชื้อเอชไอวีของตนสามารถใช้บริการด้านสุขภาพและบริการอื่น ๆ และให้การช่วยเหลือด้านจิตใจด้วยเช่นกัน่
บริการนี้มีพนักงานสนับสนุนชายและหญิงจากเอเชีย แอฟริกัน ยุโรป ตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ ที่เข้าใจการใช้ชีวิตกับเอชไอวี / เอดส์ว่าเป็นอย่างไรและการจัดการกับปัญหาทางวัฒนธรรม บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่:
www.mhahs.org.au
โทรศัพท์: 02 9515 1234

ACON

เอคอน ACON เชี่ยวชาญด้านการป้องกันเชื้อเอชไอวี ให้ความช่วยเหลือด้านเชื้อเอชไอวี และด้านสุขภาพแก่เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซกชวล ทรานส์เจนเดอร์ และอินเทอร์เซ็กส์ (LGBTI)
เอคอน ACON ช่วยเหลือผู้คนที่ติดเชื้อเอชไอวีให้สามารถควบคุมดูแลสุขภาพของตนเองรวมทั้งสุขภาพของคู่ของพวกเขา โดยการให้ข้อมูล โปรแกรม และบริการต่าง ๆ ได้แก่ การให้คำ ปรึกษา การสนับสนุน และกลุ่มช่วยเหลือ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่:
www.acon.org.au
โทรศัพท์: 02 9206 2000

POZHET

พอซเฮท Pozhet ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม คู่ครอง และครอบครัวของพวกเขาทั่วรัฐนิวเซาธ์เวลส์่โดยให้การศึกษาและความช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม และเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับศูนย์บริการด้านสุขภาพและสังคม นอกจากนี้ พอซเฮท Pozhet ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อเอชไอวีแก่ผู้มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามทุกคนด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่:
www.pozhet.org.au
โทรศัพท์: 1800 812 404

POSITIVE LIFE NSW

Positive Life NSW ทำ งานเพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์เชิงบวกของคนที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี โดยมีเป้าหมายในการหยุดยั้งอคติ การแยกตัวออกจากสังคม การตีตรา และการแบ่งแยก Positive Life ตั้งเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติต่อคนที่ติดเชื้อเอชไอวี คู่ครอง เพื่อนครอบครัว และผู้ดูแลของพวกเขาที่อยู่ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่:
www.positivelife.org.au
โทรศัพท์: 02 9206 2177 หรือ 1800 245 677

Bobby Goldsmith Foundation (BGF)

BGF คือศูนย์บริการที่ครอบคลุมรัฐนิวเซาธ์เวลส์ที่ให้ความช่วยเหลือและข้อมูลแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
www.bgf.org.au
โทรฟรี: 1800 651 011
ชั้น 3, 111-117 Devonshire Street
Darlinghurst, NSW 2010
โทร: 02 9283 8666
อีเมล:bgf@bgf.org.au


NUAA (NSWUsers and AIDS Association)

NUUA นำ โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติด โดยมีข้อมูลและให้การช่วยเหลือแก่คนใช้สารเสพติดที่อยู่ในรัฐนิวเซาธ์
เวลส์
nuaa.org.au
โทร: 02 8354 7300
โทรฟรี: 1800 644 413
345 Crown StreetSurry Hills, NSW 201

HIV. What you need to know (Link: https://bit.ly/3NAG42U)

Related Articles