Home บทความอยู่ออส ไบโอไดนามิกไวน์ อีกทางเลือกของนักดื่ม 

ไบโอไดนามิกไวน์ อีกทางเลือกของนักดื่ม 

by ChaYen
ไบโอไดนามิคไวน์

ไบโอไดนามิกไวน์ อีกทางเลือกของนักดื่ม ว่ามันคืออะไรและมีความเหมือนหรือแตกต่างจากไวน์ ออแกร์นิคอย่างไร รสชาติของไวน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตามลักษณะของแหล่งผลิตนั้นๆ

ไบโอไดนามิกไวน์ ถือเป็นอีกขั้นหนึ่งของคําว่าออแกร์นิคก็ว่าได้ เพราะไบ โอไดนามิคจะมีข้อกําหนดที่หยุมหยิมมากกว่า โดยมุมมองของผู้ผลิตไวน์ไบ โอไดนามิคจะให้ความเฉพาะเจาะจงในการผลิตตามลักษณะของสิ่งแวดล้อม นั้นๆ โดยพยายามใช้ปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด

ไบโอไดนามิกไวน์

ซึ่งแนวความคิดนี้มีความ คล้ายคลึงกับความเชื่อของชาวฝรั่งเศสในสมัยก่อนที่ว่า สภาพแวดล้อมที่แตก ต่างกันของไร่องุ่น ประกอบกับยีสต์ที่เติบโตในองุ่น รวมไปถึงความใส่ใจของ ผู้ปลูกนี้ จะทําให้เราทราบถึงคุณภาพของไวน์และสถานที่ผลิตไวน์ชนิดนั้นๆ ได้เลยว่ามีมาจากแหล่งใด

biodynamic Nicolas

ในปัจจุบันผู้ผลิตไวน์ในประเทศที่เริ่มมีอุตสาหกรรมไวน์ได้ไม่นานหรือ เรียกว่าผู้ผลิตไวน์โลกใหม่รวมทั้งผู้ผลิตไวน์ในประเทศออสเตรเลียได้นํา ทฤษฎีนี้มาใช้ โดยการนําเอายีสต์ป่าหรือยีสต์ที่ได้จากท้องถิ่นนั้นๆ มาใช้ ในการหมักไวน์ การบรรจุขวดก็เช่นกัน ผู้ผลิตไวน์เหล่านี้จะนําองุ่นจากไร่ เดียวกันมาหมักไวน์และบรรจุใส่ขวดกันมากขึ้น แทนที่จะเป็นการนําเอาองุ่น จากหลายๆ ไร่หรือหลายๆ แหล่งปลูกมาผสมปนแปกันแล้วมาบรรจุขวด

ไบโอไดนามิกไวน์

” ไบโอไดนามิก ไวน์) จะถือหลักปฏิบัติและข้อกำหนดที่เคร่งครัดมากกว่าออร์แกนิกไวน์ เป็นไวน์ที่ผลิตจากองุ่นที่ปลูกในระบบปิดเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะไม่ใช้สารเคมีแล้ว ยังไม่ใช้สารใดๆ ที่มนุษย์ทำขึ้น อาทิ ยีสต์สำเร็จรูป และยังคำนึงถึงเรื่องธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ ”

ChaYen

ซึ่งการที่เราใช้ทฤษฎีไบโอไดนามิคในการผลิตไวน์นี้ จะทําให้เราได้ รสชาติของไวน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตามลักษณะของแหล่งผลิตนั้นๆ โดย Nicolas Joly ผู้ผลิตไวน์ชื่อดังระดับโลกชาวฝรั่งเศสได้ให้คํานิยาม ว่า “ไบโอไดนามิคคือวิธีการช่วยให้องุ่นที่ใช้หมักไวน์จับสภาพภูมิอากาศและ ดิน”

นั่นหมายถึงวิธีการนี้จะช่วยให้ไวน์มีรสชาติที่ดียิ่งขึ้นไร่องุ่นก็จะมีความ อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเช่นกัน รวมทั้งมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําให้ไร่ ไวน์แต่ละไร่เปลี่ยนเป็นไร่ไวน์ไบโอไดนามิค ดังนั้นเมื่อคุณเลือกไวน์สําหรับ อาหารค่ํามื้อต่อไป อย่าลืมนึกถึงไวน์ไบโอไดนามิคดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการดื่มไวน์

ดังนั้น ไบโอไดนามิก ไวน์ มีวิธีการผลิตไวน์ชั้นดี เป็นทางเลือกของนักดื่มสายสุขภาพ อีกขั้นหนึ่งของไวน์ออแกนิค ที่นอกจากจะไม่ใช่สารเคมีแล้ว ยังนำเรื่องราวของจิตวิญญาณ จริยธรรม และระบบนิเวศน์ เข้ามาเป็นวิถีปฏิบัติในวินยาร์ด

Related Articles