Home บทความอยู่ออส ไวน์ออสเตรเลีย ครองตลาดไทย “Penfolds”

ไวน์ออสเตรเลีย ครองตลาดไทย “Penfolds”

by ChaYen
Penfolds cover

จะขอพูดถึง ไวน์ออสเตรเลีย ไวน์ไอคอนของที่นี่ และถ้าคุณได้ยินไวน์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากที่สุด คุณต้องเคยได้ยินไวน์ที่ชื่อว่า Penfolds กันอย่างดี หนึ่งในนั้นก็คือ Penfolds Grange

ไวน์ตัวนี้ ทำให้ ไวน์ออสเตรเลีย มีชื่อเสียงไปทั่วโลก Grange ปี 1999 ได้รับรางวัลไวน์แดงที่ดีที่สุดในโลกมาแล้ว ซึ่ง Grange และเราก็มารู้จักประวัติคร่าวๆ ก่อนที่ Penfolds จะมีชื่อเสียงถึงขนาดนี้กันนะครับ

ไวน์ออสเตรเลีย

นับตั้งแต่ไวน์จากซีกโลกใต้ถูกแนะนำเข้าสู่ท้องตลาดในช่วงของต้นศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะไวน์ที่มาจากออสเตรเลีย เพียง 2 ปีจาก นั้นไวน์จากประเทศนี้ก็ได้รับรางวัลแรกจากการประกวดไวน์ในยุโรป ส่งผลให้นักผลิตไวน์จากออสเตรเลียเกิดกำลังใจที่จะปรับปรุงไวน์ของตนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

อันที่จริงแล้ว แต่เดิมต้นองุ่นที่ถูกนำไปปลูกในออสเตรเลียนั้น ถูกนำมาจากแหลมกู๊ดโฮปซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของทวีปแอฟริกา เป็นพันธุ์องุ่นที่ถูกนำมาจากยุโรปไปปลูกในยุคที่ชาวยุโรปทั้งจากฮอลแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษเริ่มอพยพสู่ซีกโลกใต้

ขั้นตอนการดื่มไวน์

ในยุคแสวงหาโลกใหม่หรือยุคของการล่าอาณานิคมนั่นเอง ผู้ผลิตไวน์ชาวออสเตรเลียเริ่มนำต้นองุ่นจาก ฝรั่งเศสและสเปน ซึ่งล้วนเป็นพันธุ์องุ่นชั้นเยี่ยม หลายชนิดกลับไปปลูกตามพื้นที่ที่กว้างขวางทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมรสชาติและคุณภาพของไวน์จากโลกใหม่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

เพียงไม่ถึง 10 ปีหลังจากนั้น ไวน์จากออสเตรเลียก็ถูกนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร ในปี 1844 จนความนิยมในไวน์จากโลกใหม่เริ่มแพร่ออกไป ประกอบกับเกิดโรคระบาดจากเพลี้ยองุ่น ที่ติดมากับพันธุ์องุ่นที่นำมาจากอเมริกาเหนือ สร้างความหายนะให้กับผู้ผลิตไวน์ในยุโรป โดยเริ่มที่

ขั้นตอนการดื่มไวน์

“ Penfolds เป็นชื่อไวน์จากออสเตรเลียที่มีผู้รู้จักมากที่สุดด้วยการชนะการประกวด Wine Olympics ในกรุงปารีสด้วยไวน์ประเภทจากองุ่น Syrah/Shiraz ของปี 1971 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ”

ChaYen

ฝรั่งเศสก่อนและแพร่กระจายออกไปทั่วทั้งทวีป ทำให้ผลผลิตของไวน์ในยุโรปลดลงอย่างฮวบฮาบ แต่นั่นกลับเป็นโอกาสทองของไวน์ออสเตรเลียที่ไปประกาศศักดาคว้ารางวัลใหญ่ๆ ในงานประกวดไวน์ในกรุงเวียนนาและปารีส ซึ่งถือกันว่าเป็น 2 นครแห่งความมั่งคั่งในขณะนั้น ขนาดมีผู้ยกย่องว่าไวน์ที่ชนะเลิศในฝรั่งเศสนั้น มีความสมบูรณ์ทั้ง 3 ประการคือทั้ง สี กลิ่น และรสชาติ เทียบได้กับ ชาโต มาร์โกซ์ ราชินีแห่งไวน์บอร์โดซ์ทีเดียว

ออสเตรเลียใช้เวลาในช่วงศตวรรษที่ 20 ปรับปรุงไวน์ของตนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จนไวน์จากออเตรเลียไดซึ้มเขา้ สูต่ ลาดผูบ้ ริโภคในอเมริกาเหนือซึ่งมีจำนวนผู้ที่นิยมบริโภคไวน์ราคาไม่สูง และมิได้คำนึงถึงชื่อของไวน์ชั้นสูงเท่าใดนัก จนปริมาณไวน์ที่นำเข้ายังอเมริกามียอดถึง 20 ล้านหีบในปี 2000และไวน์จากออสเตรเลียเริ่มมีโอกาสตีตลาดของผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสและอังกฤษได้อีกด้วย

ไวน์ออสเตรเลีย

Penfolds เป็นชื่อไวน์จากออสเตรเลียที่มีผู้รู้จักมากที่สุดด้วยการชนะการประกวด Wine Olympics ในกรุงปารีสด้วยไวน์ประเภทจากองุ่น Syrah/Shiraz ของปี 1971 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และถัดมาคือรางวัล ไวน์แห่งปีด้วยรางวัลจากไวน์ของปี 1990 ที่ได้รับการยกย่องจากนิตยสารไวน์ WineSpectotor Magazine ในปี ค.ศ. 1995 และไวน์ของปี 1998 ก็ได้รับคะแนน
สูงลิ่วถึง 99 จากคะแนนเต็ม 100

จากคำชื่นชมของ Hugh Johnson กูรูไวน์ชาวอังกฤษ และคำยกย่องของ Robert M Parker Jr. นักวิจารณ์ไวน์ชาวอเมริกันที่กล่าวว่า PenfoldsGrange นั้นสามารถเทียบได้กับ Petrus แห่งบอร์โดซ์ทีเดียว ย่อมเป็นคำชมที่สร้างความน่าเชื่อถือให้คอไวน์ได้มีทางเลือกใหม่ได้อีก

ไวน์ออสเตรเลีย

นอกจากจะสร้างรูปแบบของขวดที่ใช้บรรจุ ฝาขวดที่ใช ้ฝาโลหะเกลียวแทนจุกคอร์กที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และรูปแบบของสลากปิดท ี่แหวกแนวไปจากไวน์ของโลกเก่า ทำให้อนาคตไวน์จากซีกโลกใต้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จนเป็นไวน์ที่มีอนาคตอันสดใส ด้วยผู้บริโภครุ่นใหม่นิยมรูปแบบที่หนีจากความซํ้าซากจำเจ อีกทั้งยังเป็นไวน์ที่ไม่ต้องพิจารณาถึงปีที่บรรจุขวดเช่นไวน์จากยุโรป ด้วยลักษณะอากาศในออสเตรเลียค่อนข้างสมํ่าเสมอ สามารถเลือกดื่มได้ง่ายกว่า อีกทั้งราคาก็ย่อมเยาว์อีกด้วย

Related Articles