Home Editor's Picks 10 อันดับห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

10 อันดับห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

by ChaYen
10 อันดับห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

10 อันดับห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่คู่กับบรรณารักษ์ว่าทั่วโลกนี้มีที่ไหนบ้างที่เป็นระดับตำนานหรือเป็นที่สุดในเรื่องต่างๆ สถาบันก็สามารถครอง 1 ใน 10 อันดับนี้ได้ด้วย เราไปดูกันเลยดีกว่า

National Library Russia
เครดิตรูปภาพจาก Tana Tabasko

อันดับที่ 10: National Library Russia (ห้องสมุดแห่งชาติรัสเซีย)

National Library Russia (ห้องสมุดแห่งชาติรัสเซีย) หรือที่เรียกอีกชื่อว่า Imperial Public Library สร้างเมื่อปี27 พฤษภาคม 1795 National Library Russia ไม่เพียงแต่เป็นห้องสมุดสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซียเท่านั้น แต่ยังเป็นห้องสมุดชาติแห่งแรกในประเทศอีกด้วยตั้งอยู่ที่ St Petersburg, กรุง Moscow ประเทศ Russia

ใช้งบประมาณการก่อสร้าง $23,400,000 มีพนักงาน 1,850 คนห้องสมุดแห่งนี้ได้รับรางวัล Order of the Red Banner of Labour ในปี1939 มีหนังสือถึง 15 ล้านเล่มซึ่งมีหนังสือเกี่ยวกับประวัติชาติรัสเซีย วัฒนธรรม ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศรัสเซียประเทศในแถบยุโรป แถบเอเชียศิลปะ ดนตรีแผนที่รวมถึงงานวิจัยต่างๆ อีกมากมาย

ยังมีบริการถ่ายเอกสาร สแกนข้อมูล อีเมล์ ไมโครฟิล์มถ่ายรูป และไกด์ทัวร์พาชมห้องสมุดอีกด้วยเปิดให้บริการแก่ประชาชนชาวรัสเซีย ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป แต่สำหรับนักท่องเที่ยวต้องแสดงระยะเวลาของวีซ่าให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าเยี่ยมชม

สามารถเข้าชมข้อมูลเว็บไซต์ได้ที่ http://www.nlr.ru/eng/

10 อันดับห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เครดิตรูปภาพจาก Wiki

อันดับที่ 9: Vernadsky National Scientific Library of Ukraine

National Scientific Library of Ukraine ตั้งชื่อตามพระเจ้า Vernadsky ที่ 6 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1918 ตั้งอยู่ที่กรุง Kiev ประเทศ Ukraine มีพนักงาน 900 คน และมีหนังสือถึง 15 ล้านเล่ม ส่วนใหญ่เป็นหนังสือเกี่ยวกับทางด้านวิชาการ และหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่ก็มีหนังสือประเภทอื่นๆ ให้บริการด้วย อาทินิตยสาร แผนที่ ดนตรีศิลปะ และหนังสือหายาก รวมถึงหนังสือประวัติประธานาธิบดียูเครนแต่ละสมัยอีกด้วย

สามารถเข้าชมข้อมูลเว็บไซต์ได้ที่ http://nbuv.gov.ua/

Boston Public Library
เครดิตรูปภาพจาก Tripadvisor

อันดับที่ 8: Boston Public Library Boston Public Library

เป็นห้องสมุดสาธารณะในเมือง Boston รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี1848 มีหนังสือประมาณ 24 ล้าน
เล่ม งบประมาณการก่อสร้าง $39.4 ล้านเหรียญ มีพนักงาน 1,850 คนให้บริการข้อมูลหนังสือเกี่ยวกับศิลปะ ผลงานนักประพันธ์ต่างๆ อาทิWilliam Shakesperare ประวัติศาสต์ต่างๆ รวมถึงประวัติศาสตร์อเมริกันอีกด้วยและยังมีบริการ DVD แผนที่และข้อมูลด้านวิจัยมีการจัดอีเว้นต์ในทุกๆวัน เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย จัดงานสนทนาในเรื่องต่างๆ บริการสื่อวีดิทัศน์ สื่อดิจิตอล คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
อีกด้วย

สามารถเข้าชมข้อมูลเว็บไซต์(ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ http://www.bpl.org

Harvard University Library
เครดิตรูปภาพจาก Harvard University Library

อันดับที่ 7: Harvard University Library

Harvard University Library ตั้งอยู่ที่ Cambridge, MA, USA เป็นห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐและยังเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ชื่อห้องสมุดนั้นตั้งตามชื่อผู้ก่อตั้ง John Harvard เมื่อปี1638 ใช้งบประมาณการก่อสร้าง $160 ล้าน มีพนักงาน 922 คนและในระยะเริ่มต้นนั้นมีหนังสือประมาณ 400 เล่ม และถึงปัจจุบันมีหนังสือประมาณ 19 ล้านเล่ม นอกจากจะมีหนังสือประเภทวิชาการเป็นส่วนใหญ่แล้วยังมีบริการด้าน IT และ สื่อ Digital อีกด้วย

สามารถเข้าชมข้อมูลเว็บไซต์ได้ที่ http://library.harvard.edu/

Russian State Library
เครดิตรูปภาพจาก Wiki

อันดับที่ 6: Russian State Library

Russia State Library ตั้งอยู่ที่ Moscow, Russia ก่อตั้งเมื่อ 1 กรกฏาคม 1862 ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศรัสเซีย เดิมชื่อ State Library of The USSR และในปี1992 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น The Russian State Library มีพนักงาน 1,832 คน มีหนังสือประมาณ 17.5 ล้านเล่มมากกว่า 247 ภาษา มีงานประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ดนตรีแผนที่ ภาพวาดมากมาย

สามารถเข้าชมข้อมูลเว็บไซต์ได้ที่ http://www.rsl.ru/en

“ห้องสมุด เปรียบเสมือนคลังความรู้อันไม่มีที่สิ้นสุด สามารถทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ในมุมมองที่เราไม่เคยเห็น ท่ามกลางหนังสือนับแสนเล่มกลับเติมแต่งด้วยศิลปะที่งดงาม กลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนมาชมความงามค้นหาความรู้”

ChaYen
10 อันดับห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เครดิตรูปภาพจาก Wiki

อันดับที่ 5: National Library of Canada

National Library of Canada ตั้งอยู่ที่กรุง Ottawa ประเทศ Canada มีหนังสือถึง 20 ล้านเล่ม Library and Archives Canada (LAC) ก่อตั้งเมื่อปี1872 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Department of Agriculture และได้เปลี่ยนมาเป็นห้องสมุดสาธารณะในปี1912 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น National Archives of Canada เมื่อปี1987 มีหนังสือประมาณ 20 ล้านเล่ม ซึ่งมีหนังสือประเภทประวัติศาสต์แคนาดา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจงบประมาณการก่อสร้าง CDN $98 ล้านและมีพนักงาน 860 คน

สามารถเข้าชมข้อมูลเว็บไซต์ได้ที่ www.lac-bac.gc.ca

Library_of_the_Russian_Academy_of_Sciences
เครดิตรูปภาพจาก petersburg24

อันดับที่ 4: Library of the Russian Academy of Sciences

Library of the Russian Academy of Sciences ตั้งอยู่ที่ St Petersburg ประเทศ Russia มีหนังสือถึง 20.5 ล้านเล่มเป็นห้องสมุดที่มีข้อมูลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของประเทศรัสเซีย และยังมีศูนย์ทดลองทางวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และโรงพิมพ์อีกด้วย และเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดยได้รับการสนับสนุนเงินจากรัฐบาลรัสเซีย ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 1724 เดิมใช้ชื่อว่า The Saint Petersburg Academy of Sciences

สามารถเข้าชมข้อมูลเว็บไซต์ได้ที่ http://www.ras.ru/

Deutsche Bibliothek
เครดิตรูปภาพจาก Deutschen Nationalbibliothek

อันดับที่ 3: Deutsche Bibliothek

Deutsche Bibliothek ตั้งอยู่ที่ Frankfurt ประเทศ Germany มีหนังสือถึง 29.7 ล้านเล่ม The German National Library เป็นห้องสมุดแห่งชาติประเทศเยอรมันนีก่อตั้งเมื่อปี1912 ถือว่าเป็นศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกเกี่ยวกับประเทศเยอรมัน ข้อมูลด้านกฎหมาย สื่อวีดิทัศน์และสื่อดิจิตอล

สามารถเข้าชมข้อมูลเว็บไซต์ได้ที่ www.dnb.de

British Library
เครดิตรูปภาพจาก Ayush Datta

อันดับที่ 2: British Library

British Library เป็นหอสมุดแห่งชาติประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 1973 ตั้งอยู่ที่ London ประเทศอังกฤษมีหนังสือถึง 29 ล้านเล่มใช้งบประมาณการก่อสร้าง £142 ล้าน หนังสือส่วนใหญ่เกี่ยวกับด้านวิจัยค้นคว้า มีทั้งแบบตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และรูปแบบดิจิตอล งานเพลง วีดิทัศน์ แผนที่ แสตมป์ภาพวาดมากมาย บางส่วนของหอสมุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Britis Museum อีกด้วย

สามารถเข้าชมข้อมูลเว็บไซต์ได้ที่ www.bl.uk

Library of Congress
เครดิตรูปภาพจาก Wiki

อันดับที่ 1: Library of Congress

ตั้งอยู่ที่ Washington DC ประเทศสหรัฐอเมริกามีหนังสือถึง 32 ล้านเล่มใช้งบประมาณการก่อสร้าง $598 ล้าน มีพนักงาน 3,224 คน The Library of Congress ถือว่าศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งสำหรับสภา Congress มีหนังสือเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ กว่า 450 ภาษา และสองในสามของหนังสือในหอสมุดนี้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ก่อตั้งโดย James Madison ในปี1783 และได้ขยายใหญ่ขึ้นให้เป็นหอสมุดของสภา Congress ในวันที่ 24 เมษายน 1800 โดยประธานาธิบดีJohn Adams ซึ่งได้นำเงินจำนวน $5,000 มาประเดิมซื้อหนังสือและแผนที่ที่จำเป็นต้องใช้ในสภาฯ สามารถเข้าชมข้อมูลเว็บไซต์ได้ที่ www.loc.go

Related Articles