คนไทยในออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

คนไทยในออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ได้ เพื่อที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะรวบรวม หาแนวทางการแก้ไขต่อไป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ตระหนักถึงข้อห่วงกังวลและปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ที่พี่น้องชาวไทยในออสเตรเลียหลายท่านกำลังประสบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศออสเตรเลีย ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และและสถานกงสุลใหญ่ฯ

Read more

การบินไทยเตรียมยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ยังทวีความรุนแรงไปทั่วทุกภูมิภาคในโลก ทำให้แต่ละประเทศเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการออกมาตรการคัดกรองและห้ามเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างเข้มงวด ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนรับมือ และทยอยยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว ดังนี้ 1. ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

Read more

ด่วน! มาตรการใหม่สำหรับผู้เดินทางกลับไทย

1. ใบรับรองแพทย์ fit to fly ต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง (มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยนับตั้งแต่วันที่แพทย์ออกให้จนถึง ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน โปรดตรวจสอบใบรับรองแพทย์ว่ามีอายุเกิน

Read more

ทีมแข่งรถคนในซิดนีย์

คุณท็อป ศุภพงศ์ บุญวงศ์โสภณ นักเรียนไทยคนแรกที่เข้าแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในประเทศออสเตรเลีย (ไม่รวมคนที่มาจากเมืองไทยแล้วนำรถมาแข่งที่นี่) ภายใต้ทีม Team Thai Motorsport Sydney ซึ่งนอกจากคุณท็อปแล้วก็ยังมีนักแข่งอีกคนก็คือ คุณไอซ์ วิเชียร์ อุปันโน นักเรียนไทยอีกหนึ่งคนที่คุณท็อปได้ชักชวนมาเข้าแข่งขัน เพราะจากการพูดคุยดูแล้ว ไอซ์มีแนวทางเดียวกันและมีเป้าหมายเหมือนกัน บวกกับความตั้งใจที่ปีนี้ที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องได้ถ้วยกลับบ้าน ทั้งหมดได้บอกเล่าถึงประสบการณ์การแข่งขันรถยนต์ที่ได้ลงทำการแข่งขันตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาจนได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศในรุ่นต่างๆ ของการแข่งขันและความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยที่มาสร้างชื่อเสียงในต่างแดน

Read more