Home FEATURED แก้วไวน์

แก้วไวน์

by ChaYen

สวัสดีครับผู้อ่านชาว VR Thai ผมขอโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลัง ขอให้พี่น้องชาวไทยมีความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็ง พบเจอแต่สิ่งดีๆ นะครับ การที่เราจะดื่มไวน์ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้ไวน์ก็คือแก้วไวน์ ซึ่งแก้วไวน์เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการดื่มและชิมไวน์ ได้มีการศึกษาเรื่องขนาด รูปทรงของแก้วเพื่อให้เหมาะสมกับไวน์ชนิดต่างๆ เพื่อให้ได้สี กลิ่น และรสที่แท้จริงของไวน์ประเภทนั้นๆ นักดื่มไวน์
มือใหม่อาจจะยังไม่รู้จักว่าแก้วไวน์มีประเภทไหนบ้าง เหมาะที่จะดื่มกับไวน์ชนิดอะไร
แก้วไวน์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ดังนี้


1. แก้วไวน์ทั่วไป มีการผลิตมานานแล้ว ได้ทดลองใช้และพัฒนาขนาดรูปร่างเป็นลำดับ เป็นที่นิยมใช้ ราคาไม่แพง ใช้ในบ้านเรือน ภัตตาคาร สำนักงานและสถานศึกษาที่มีการวิจัย การเรียนและการสอนเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของไวน์ มีการผลิตแก้วไวน์แบบนี้เป็นการค้าทั่วไป จึงมีขนาด รูปทรง และความจุ ต่างกัน เวลาซื้อต้องพิจารณาขนาดและรูปทรงให้เหมาะสมกับประเภทและ สไตล์ของไวน์ แก้วไวน์แบบนี้ไม่ได้มุ่งใช้กับไวน์ผลิตจากองุ่นที่มีกลิ่นรส เฉพาะ (Vartietal Wines) เป็นแก้วที่มีก้าน ตัวแก้วบางไม่มีสีไม่เจียระนัย ปากแก้วจะสอบเข้าคล้ายดอกทิวลิป เวลาแกว่งหรือหมุนไวน์ (SWIRL) จะทำให้ได้กลิ่นไวน์แรง เข้มข้น
2. แก้วไวน์มาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นแก้วที่คณะผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศกลุ่มหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบของไวน์ เพื่อใช้เป็นการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก เรียกว่าแก้วไวน์ขององค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ THE INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION WINE GLASS (THE ISO WINE GLASS) เป็นแก้วบาง ใส และไม่เจียระนัย ใช้สำหรับชิมเครื่องดื่มทุกชนิด เช่น แชมเปญ ไวน์ฟอง ไวน์ขาว ไวน์แดง พอร์ต ไวน์เติมแอลกอฮอล์กลั่นชนิดอื่น (Fortified Wines) และสุรากลั่น (Eau-De-Vie) จากการหมักไวน์ หมักน้ำผลไม้และหมักน้ำธัญพืช เป็นแก้วสารพัดประโยชน์ ตัวแก้วทรงดอกทิวลิป จะคงกลิ่นของเครื่องดื่มภายในโพรงแก้ว นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดกระบวนการเติมออกซิเจน
(Oxidation & Oxygenation) ในการดื่ม โดยการได้สัมผัสกับอากาศรอบๆ โพรงแก้ว ก้านและฐานแก้ว มีขนาดพอเหมาะที่จะจับโดยไม่ทำให้อุณหภูมิ ของเครื่องดื่มสูงขึ้น เป็นแก้วที่มีขนาด


และรูปทรงซึ่งใช้สอยสะดวกตั้งแต่ก่อน หรือระหว่างการชิมแก้วไวน์มาตรฐานระหว่างประเทศ
3. แก้วไวน์ที่ออกแบบเฉพาะ เกิดจากหลักการ “แก้วเฉพาะสำหรับใช้กับเครื่องดื่มเฉพาะ” (The Right Glass For The Right Drink) ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาและรู้แน่ชัดเรื่อง กลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไวน์ ว่าผลิตจากองุ่นหลัก หรือเป็น สไตล์ไวน์ที่ผลิตจากแหล่งมีชื่อเสียง ต้องศึกษาเรื่องการรับรสของลิ้น เพื่อ จะได้
ออกแบบทรงหรือโพรงแก้วและลักษณะปากขอบแก้วให้เหมาะสม เพราะโพรงแก้วจะเป็นบริเวณที่กักเก็บกลิ่น เมื่อไวน์ได้สัมผัสกับอากาศ จากการแกว่ง (Swirl) ปากแก้วรวมทั้งขอบ จะเป็นแหล่งบังคับให้น้ำไวน์ไหล ตรงเข้าสู่บริเวณหนึ่งบริเวณใดที่ต้องการของลิ้นก่อนแล้วกระจายไปบริเวณ อื่นของลิ้นก่อนที่ไหลลงสู่ลำคอ เพื่อให้ได้รสไวน์ที่ดีและเด่นก่อน ซึ่งจะแสดง ลักษณะเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ของไวน์นั้น ขณะเดียวกันจะลดรสอื่นที่ไม่ ต้องการให้น้อยหรือได้รับรสไม่ดีโดยทางอ้อม หลังจากรับรสที่ดีก่อนโดยตรง ทำให้เกิดความดื่มด่ำในรสและกลิ่น

Related Articles

Leave a Comment