Home Editor's Picks Kielce เป็นเมืองรอง ก็มีดีในแบบ Kielce (เคียวเซ)

Kielce เป็นเมืองรอง ก็มีดีในแบบ Kielce (เคียวเซ)

by ChaYen
Kielce cover

Kielce เป็นเมืองรอง เล็กๆ ห่างจากกรุงวอร์ซอไปทางใต้ แม้จะสะดวกในการเดินทาง แต่ในมุมของนักท่องเที่ยว Kielce มักกลายเป็นเมืองรองหรือเมืองผ่านไปยังเมืองอื่นๆ

Kielce (เคียวเซ) ฟังแล้วคล้ายภาษาญี่ปุ่น แต่เป็นภาษาโปลิชแปลว่าเขี้ยวหมูป่า .. ตำนานเล่าว่า สมัยก่อนมีกษัตริย์โปแลนด์มาล่าสัตว์แถวนี้ซึ่งเป็นภูเขาและป่าทึบ และพบกับหมูป่าเขี้ยวใหญ่มากตัวหนึ่งเข้า กษัตริย์พยายามล่าเจ้าหมูป่าและปลุกปล้ำกันพัลวัน ซึ่งลงเอยด้วยชัยชนะของกษัตริย์ แต่ก็ตั้งชื่อเมืองให้เป็นเกียรติแก่เจ้าหมูป่า

Kielce เป็นเมืองรอง

Kielce เป็นเมืองเล็กๆ ห่างจากกรุงวอร์ซอไปทางใต้ประมาณ 200 กม. .. การอยู่ใกล้วอร์ซอ ทำให้ Kielce มีจุดเด่นคืออยู่ใกล้วอร์ซอ.. และก็มีจุดด้อยคืออยู่ใกล้วอร์ซอ ด้วยความที่อยู่ใกล้เมืองหลวง แม้จะสะดวกในการเดินทาง แต่ในมุมของนักท่องเที่ยว Kielce มักกลายเป็นเมืองรองหรือเมืองผ่านไปยังเมืองอื่นๆ..น้อยคนที่คิดจะมาท่องเที่ยวที่ Kielce.. แม้เป็นเมืองรอง..Kielce ก็มีดีในแบบ Kielce

Kielce 6

เมืองนี้มีเขตเกษตรกรรม แร่เหล็กและโรงถลุงเหล็กเก่าแก่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โรงประกอบรถบรรทุกแห่งแรกของโปแลนด์ (ซึ่งเป็นผู้ประกอบพาหนะเปิดประทุนให้พระสันตปาปาจอห์นปอลที่ 2 ครั้งเสด็จเยือนโปแลนด์แผ่นดินเกิด) โรงงาน porcelain ซึ่งเป็นของฝากยอดนิยมของโปแลนด์ มี technology park มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง..และที่สำคัญคือมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

Kielce 5

แม้จะสะดวกในการเดินทาง แต่ในมุมของนักท่องเที่ยว Kielce มักกลายเป็นเมืองรองหรือเมืองผ่านไปยังเมืองอื่นๆ..น้อยคนที่คิดจะมาท่องเที่ยวที่ Kielce.. แม้เป็นเมืองรอง..Kielce ก็มีดีในแบบ Kielce.

หนึ่งนักการทูต

Kielce เป็นเมืองรอง อยู่ในจังหวัด Świętokrzyskie ซึ่งแปลว่ากางเขนศักดิ์สิทธิ์ เหตุเพราะที่นี่มีอารามแห่งแรกของโปแลนด์ สร้างเมื่อพันปีที่แล้ว และเป็นที่รักษาของสำคัญยิ่งคือ ชิ้นส่วนหนึ่งของไม้กางเขนที่ตรึงพระเยซู
ส่วนของไม้กางเขนนี้ถูกส่งมาโปแลนด์จากอิตาลีเมื่อปี ค.ศ. 1060 ไม่นานหลังจากโปแลนด์เริ่มรับคริสตศาสนา เพื่อให้ศาสนาคริสต์มาลงหลักปักฐานในดินแดนแห่งนี้..แนวคิดเดียวกับการส่งพระบรมสารีริกธาตุไปยังดินแดนต่างๆ

พระเยซู

อีกประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาและป่าไม้ เมื่อปี ค.ศ.1914 (ตรงกับช่วงสมัยรัชกาลที่ 6) ซึ่งเป็นปีแรกของสงครามโลกครั้งที่ 1 Kielce เป็นเมืองที่นายพล Piłsudski เลือกใช้สะสมและฝึกซ้อมกำลังต่อสู้กับจักรวรรดิรัสเซีย เพราะชัยภูมิเหมาะในการทำสงครามแบบกองโจร

 โรงงาน porcelain

การต่อสู้เป็นไปควบคู่กับการปลุกใจคนโปลิชที่สูญเสียเอกราชไปนาน จนเมื่อใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 สถานการณ์การเมืองในยุโรปเปลี่ยนแปลงไปมาก.. รัสเซียถึงคราวสิ้นสุดรราชวงศ์ อาณาจักรปรัสเซียล่มสลาย และถึงจุดจบของอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี… รวมถึงโปแลนด์ได้รับเอกราชอีกครั้งในปี 1918 หลังจากที่ไม่มีโปแลนด์จารึกในแผนที่โลกมากว่า 123 ปี .. และการเริ่มต้นเล็กๆ ที่เมือง Kielce ทำให้นายพล Piłsudski ต่อมาได้กลายเป็นผู้นำประเทศและเป็นบิดาผู้เรียกคืนเอกราชให้แก่โปแลนด์

บทความของ ท่องโลก กับ หนึ่ง-นักการทูต

Related Articles

Leave a Comment