Home Editor's Picks พาตะลุยเบื้องหลัง พาเหรดของเกย์และเลสเบี้ยน Mardi Gras ซิดนีย์

พาตะลุยเบื้องหลัง พาเหรดของเกย์และเลสเบี้ยน Mardi Gras ซิดนีย์

by ChaYen
Madigar cover

ในคืนวันแห่ขบวนพาเหรดระดับโลก ในเทศกาล Sydney Mardi Gras 2011 ทุกคนที่ไปรว่ มงานหรือนั่งอยูห่ นา้ จอทีวีคงจะประจักษแ์ กส่ ายตาและไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าขบวนที่สวยสุด อลังการสุดและสร้างสีสันให้กับงานมากที่สุด เห็นจะไม่พ้นทีมนักแสดงทิฟฟานี่ที่บินลัดฟ้ามาจากเมืองไทยเพื่อร่วมงานนี้โดยเฉพาะ จนทำให้ทุกคนกล่าวขวัญถึงประเทศไทย นั่นเป็นภาพเบื้องหน้า แต่เบื้องหลังกว่าจะออกมาเป็นขบวนที่เลิศหรู สวยงามเช่นนี้ได้ มีเขาและเธอผูใ้ ดบา้ งที่อยูเ่ บื้องหลังความสำเร็จในการมาปฏิบัติภารกิจระดับชาติเช่นนี้คุณอลิสา พันธุศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ทิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัด ซึ่งนำทีมเหล่านักแสดงทิฟฟานี่ พร้อมด้วย สาวงามปอย (ตรีชฎา เพชรรัตน์), ฟิลม์ (ธัญญรัศม์ จิราภัทร์ภากร), โต้ง (รัชระวี จีระประภากุล) และโหน่ง (กังสดาล วงศ์ดุษฎีกุล)

เข้าร่วมขบวนพาเหรดระดับโลกเพื่อส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย กล่าวว่า “งานนี้ต้องยกเครดิตให้คุณ Ken ซึ่งเป็นคนออสซี่อยู่ที่นี่ เขามีประสบการณ์ และเคยเข้าร่วมโชว์งานนี้ เขาเป็น Creative Director ให้กับทิฟฟานี่มานาน เราได้ปรึกษาเขาว่าคิดเห็นเป็นอย่างไรเกี่ยวกับงาน PR ถ้าจะมาโปรโมทการท่องเที่ยว เขาเป็นคนจุดประกาย งานนี้เป็น World Eventแล้วเรามีจุดแข็งหลายอย่าง เรามีคนพร้อม มี Asset ที่ดีมาก เราทำฉาก ทำสเตท ทำโชว์เอง การทำ Event เราก็เชี่ยวชาญ เราทำประกวดมิสทิฟฟานี่มา 14 ปี ทำ Miss International Queen มา 6 ปี เราทำงานเองมาตลอดถ้ามีคนมาสนับสนุนมันก็น่าจะทำ เราก็ทำโปรเจคเสนอภายใต้ธีม “The Amazing Beauty of Thailand” ซึ่งคำว่า “Amazing” ก็เป็นการตอกยํ้าแบรนด์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.ที่ซิดนีย์เองก็เล็งเห็นความสำคัญ เรายังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และสมาคมแหล่งท่องเที่ยวไทยภาคตะวันออก เมื่อมีคนเห็นดีเห็นงามกับเราเยอะก็เดินหน้าเลย ตั้งงบประมาณไว้ 3 ล้านค่ะ แต่บานปลายจะ 5 แล้วค่ะ เฉพาะตัวรถขบวน Float ก็หมดไป 3 แล้วค่ะตอนนี้”

Ken Smith ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ทิฟฟานี่โชว์พัทยา ชาวออสเตรเลียเล่าว่า “ที่งบบานปลายก็เพราะเราต้องเช่ารถไว้เกือบเดือนเพื่อทำโครงรอประกอบที่นี่ ส่วนหัวนกยูง หาง ต้นไม้ที่เป็นป่าหิมพานต์ เรา Shipping มาจากเมืองไทยโดยใช้โฟมเหลาเป็นชิ้นส่วนต่างๆ แล้วจึงนำมาตอ่ กันที่นี่ซึ่งก็ใชเ้ วลา 9-10 วันแลว้ กอ่ นหนา้ นี้เรายา้ ยมา 2 studio ตอนแรกประกอบกันที่ Mardi Gras Studio รถ float เราสูงประกอบส่วนหัวนกยูงไม่ได้จึงต้องย้ายมาสตูดิโอนี่ เราเน้นการออกแบบให้มีกลิ่นอายของอารยธรรมไทยโบราณไมพ่ ยายามเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขา้ ไปผสม ตอ้ งการทำใหผู้ช้ มรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงๆ เป็น Original Legend เลย”

ต่อคำถามที่ว่าทำไมเขาถึงเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้ลึกซึ้ง คุณ Ken ชี้แจงว่า “ผมเข้าไปทำงานที่ทิฟฟานี่เมื่อ 9 ปีก่อน ผมติดตามเพื่อนไปเที่ยวเมืองไทยเขาเป็นเพื่อนกับ Tiffany Idol คนหนึ่ง เรามีโอกาสได้เข้าไปดูโชว์และได้คุยกับคุณสุธรรม พ่อของคุณจ๋า (อลิสา พันธุศักดิ์) ซึ่งเป็นเจ้าของทิฟฟานี่ ผมเสนอว่าหากมีการเปลี่ยนรูปแบบบ้างโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยมันน่าจะเรียกแขกชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึ้น คุณสุธรรมบอกงั้นคุณก็มาทำเลย ผมก็อยู่กับทิฟฟานี่ตั้งแต่นั้นมา ผมคลุกคลีกับคนไทยมามาก ศึกษาและค้นคว้าจนรู้จักวัฒนธรรมประเพณีดีครับ

โปรเจคนี้ผมเป็นคนคิดเอง” “เราได้เปรียบตรงที่เรามีนางงามสวยที่สุดมาเดินเรื่อง ทุกคนเป็นมิสทิฟฟานี่ เรามีนางมัทธนพาธา นางกินรี นางสุวรรณมัจฉา และนางหงส์ อยู่บนรถ ข้างล่างเรามีนางนกยูง แล้วเรายังมีคนที่ซิดนีย์ กลุ่มพี่บอลมาเดินร่วมอีก20 คน จา๋ เปน็ คนตา่ งถิ่นอยูดี่ๆ ก็มามีพี่นอ้ งเต็มไปหมด มีแตค่ นยื่นมือเขา้ มาช่วยเหลือ ดีใจคะ งานนี้ไม่มีคำว่าขาดทุนคะได้ทั้งเพื่อน ได้ทั้งการเผยแพร่ชื่อเสียงประเทศไทย ได้รับการต้อนรับจากสื่อต่างประเทศดีมาก ความหวังสูงสุดของจ๋าคือเรียกคนออสเตรเลียไปเที่ยวเมืองไทย ถ้าเขาไปเมืองไทยเขาก็ต้องไปหาทิฟฟานี่แน่นอน (หัวเราะเสียงใส) คุ้มค่ะคุ้ม งานนี้” คุณอลิสาเสริม

“เราเอามาจาก Fairy Tales หลายๆ เรื่องของไทยเรา บนรถจะบอกเรื่องราว ผมจะไม่พยายาม Westernize เลย”

เรามองตามเส้นเอ็นสองเส้นทีพาดผ่านไหล่ขาวๆ ของเธอซึ่งถูกดีไซน์มาเพื่อพยุงชุดทั้งชุดไม่ให้ร่วงหล่นลงไป สังเกตเห็นรอยเขียวแดงชํ้าหลายๆ เส้นที่เกิดจากเสน้ เอ็นและเธอเองก็คอยขยับเสน้ เอ็นใส ๆสองเสน้ นั้นไปมาไมใ่ หอ้ ยู่ที่เดิม ประเมินได้ว่าต้องเจ็บปวดเอามากๆ แต่เธอก็ยังยิ้มแย้มเพราะถูกรุมถ่ายรูปตลอดเวลา พวกที่สวมชฎาหรือรัดเกล้าก็ยังพอทำเนา ที่ต้องสวมหัวนกยูงนี่ซิเล่นเอาจะเป็นลมไปหลายนาง เพราะหัวนกยูงแต่ละหัวนํ้าหนักเกิน2 กิโลครับผม คอแทบหัก อดคิดไม่ได้ว่าหากพวกเธอเหล่านี้ไม่มีสรีระหรือมีความทรหดของเพศชายอยู่ในตัว สู้เขา….เราสตรีเหล็ก….. ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์

Related Articles