Home บทความอยู่ออส ไวน์เบอร์กันดี ที่ขึ้นแท่นอยู่ในใจคอไวน์หลายๆคน

ไวน์เบอร์กันดี ที่ขึ้นแท่นอยู่ในใจคอไวน์หลายๆคน

by ChaYen
ไวน์เบอร์กันดี

ไวน์เบอร์กันดี เป็นไวน์ที่ทำในเบอร์กันดีภูมิภาคในภาคตะวันออกของฝรั่งเศส ,ในหุบเขาและเนินเขาทางตะวันตกของSaôneเป็นสาขาของโรนา ไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ผลิตที่นี่—ที่เรียกกันทั่วไปว่า “เบอร์กันดี”—คือไวน์แดงแห้งที่ทำจากองุ่นพิโนต์นัวร์และไวน์ขาวที่ทำจากองุ่นชาร์ดอนเนย์

เบอร์กันดีเป็นชื่อไวน์ชนิดพิเศษประเภทหนึ่ง ที่เซียนไวน์มักจะสรรหามาดื่มหรือ มาเก็บไว้ ซึ่งเบอร์กันดีจะถูกผลิตจากแคว้นเบอร์กันดี ที่อยู่ทางตอนกลางของ ฝรั่งเศสนั้นเอง ขออธิบายให้ฟังก่อนว่า ในประเทศฝรั่งเศสไวน์ที่ผลิตในแต่ละ เมืองก็จะถูกจดลิขสิทธิ์เป็นชื่อไวน์นั้นๆ ตามชื่อแหล่งที่ปลูก

ไวน์เบอร์กันดี

หากปลูกนอกเขต พื้นที่ที่กําหนดก็ไม่สามารถใช้ชื่อนั้นได้ อย่างเบอร์กันดีเป็นแหล่งปลูกองุ่นและ ผลิตไวน์ชั้นดีอยู่ห่างออกมาจากกรุงปารีสประมาณ 3 ชั่วโมง เบอร์กันดีมีพื้นที่ เล็กมากแต่ยาว และรัฐบาลจะเข้ามาคุมพื้นที่อย่างชัดเจน โดยแบ่งให้เป็นหลายๆ ภาคหลายๆ ส่วน

ซึ่งสมมติว่า ถ้าเราเอาไปปลูกในแหล่งพื้นที่อื่นก็สามารถปลูก เพื่อดื่มได้แต่ขายไม่ได้ และห้ามใช้ชื่อเบอร์กันดี หากไม่ได้ถูกปลูกในเขตที่กําหนด ไว้ ไวน์ที่ผลิตจากแห่งนี้ก็มี 2 อย่างคือ Chardonnay ชาดอนเน่ (ไวน์ขาว) และ Pinot Noir ปิโนต์นัวร์ (ไวน์แดง)

map

ความพิเศษของเบอร์กันดีก็คือ แหล่งดินของแคว้นนี้จะเป็นดินแห้งๆ ไม่ เหมือนที่อื่น ต้นองุ่นต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อ การเจริญเติบโต จึงทําให้รสชาติขององุ่นใน บริเวณนี้ออกมาดี คนในพื้นที่จะรู้ว่าตรงไหน ปลูกแล้วรสเป็นอย่างไร โดยเฉพาะไวน์ขาว ที่จะมีกลิ่นโคนดินเยอะไม่เหมือนกับที่อื่น อย่าง “โคตอง” สุดยอดของไวน์ขาวก็จะมา จากแหล่งนี้เช่นกัน

ขั้นตอนการดื่มไวน์

ในพื้นที่ก็จะแบ่งโซนปลูกตาม ลักษณะของไวน์อีก อย่างโซนด้านบนของพื้นที่คือแหล่งที่ผลิตไวน์เบอร์กันดีที่ไม่ได้ ใช้ถังไม้โอ๊คหมัก แต่หมักในสแตนเลสสตีลแทน เพื่อให้ได้ไวน์ที่สีจางและได้ รสชาติของไวน์ ได้ความเข้มข้นของผลไม้จริงๆ ไม่มีกลิ่นของถังไม้โอ๊คมากลบ แต่รสชาติจะแห้งจึงต้องกินคู่กับอาหารซีฟูด เป็ด เนื้อแกะ หรือสัตว์ที่ค่อนข้าง มีกลิ่น ส่วนโซนด้านล่างจะเป็นโซนที่ผลิตไวน์เบอร์กันดีที่ใช้ถังไม้โอ๊ค จะได้ไวน์ สีเข้มหอมกลิ่นไม้โอ๊คและรสชุ่มคอ

Grand cru

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งพื้นที่แปลงองุ่นอีก คือพื้นที่ที่ดีที่สุดจะถูกเรียกว่า Grand Cru หากถูกยกให้เป็นมรดก เจ้าของพื้นที่ก็จะต้องแบ่งส่วนที่เป็น – Grand Cru ให้ลูกหลานจํานวนเท่าๆ กัน

ทําไม ไวน์เบอร์กันดี ถึงแพง

ไวน์เบอร์กันดีเป็นไวน์ชั้นยอดที่รสชาติดี มักจะถูกสั่งซื้อจากกลุ่มคนหลาย ประเทศทั่วโลก เริ่มนิยมจากประเทศอังกฤษและอเมริกาในช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งสองประเทศนี้เป็นประเทศมหาอํานาจอยู่แล้วกําลังซื้อจึงสูง

ขั้นตอนการดื่มไวน์

The best money can buy! คือนิยามที่นักดื่มหลายๆ คนมอบให้ Burgundy Wine (ไวน์เบอร์กันดี) ฉะนั้นอย่าให้เงินในกระเป๋ามาเป็นอุปสรรค ในฐานะคอไวน์ เราทุกคนก็ควรจะทำความรู้จัก กับเบอร์กันดีไวน์ ดีกรีระดับโลก”

ChaYen

หลังจากนั้นก็เป็นเยอรมันที่เริ่มเข้ามาซื้อ ในช่วงหลังปี 80 ญี่ปุ่นเกิดภาวะเงินเฟ้อ จึงทําให้ คนญี่ปุ่นเข้ามาซื้อ เลยยิ่งทําให้ราคาไวน์แพงขึ้นอีก 2-3 เท่า ส่วนช่วงปี 90 เป็น ประเทศรัสเซียที่จะมีกลุ่มเศรษฐีน้ํามันนิยมหาซื้อไปดื่ม หลังจากนั้นก็เป็นกลุ่ม ประเทศฮ่องกง สิงคโปร์และจีนที่เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเริ่ม เข้าแข่งขันในการซื้อ เมื่อต่างประเทศต่างแย่งกันซื้อ ราคาของไวน์เบอร์กันดีจึง แพงขึ้นหลายเท่า

ไวน์เบอร์กันดี

ในแต่ละปีปริมาณการผลิตเบอร์กันดีจะมีจํานวนน้อย เนื่องจากพื้นที่ในการ ปลูกมีจํากัด ประกอบกับการปลูกองุ่นสามารถปลูกได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น โดย เริ่มต้นปลูกองุ่นในฤดูใบไม้ผลิและทําการเก็บเกี่ยวก่อนฤดูหนาวเพื่อให้องุ่นมี ความแห้ง ไม่มีน้ําลงไปผสมตอนหมักไวน์ ดังนั้นผลผลิตจากองุ่น จะได้ใน ปริมาณที่น้อย โดยเบอร์กันดีจะผลิตได้แค่เพียง 3-4% ของผลิตภัณฑ์ไวน์จาก ฝรั่งเศสทั้งหมด

Related Articles